Letos již potřetí skládali žáci jednak státní část maturitní zkoušky, která se sestávala z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky, a jednak část školní.

Na SPŠel•it v Dobrušce završilo studium 64 žáků ve třech maturitních třídách. Prezentovali své znalosti, dovednosti, zralost, připravenost na život i na svoji další profesní kariéru, kterou si budou budovat jako odborníci v technických oborech.

Řada z nich bude pokračovat na vysokých školách technického zaměření nebo se věnovat studiu informačních technologií či ekonomiky a managementu a rozšíří později řady absolventů, kteří zastávají významné a důležité pozice.

S vysvědčením
v kapse vstříc létu

Školu opouštěli s maturitním vysvědčením v kapse, úsměvem na tváři, vzpomínkami a hezkým pocitem, že se jim právě podařilo odměnit sebe i své rodiče a blízké. Žáci školy, kteří v průběhu studia úspěšně absolvovali síťovou akademii CISCO, získali mezinárodně uznávaný certifikát v oblasti počítačových sítí, který jim může usnadnit uplatnění v této oblasti.

Také letos si všichni studenti odnášejí Europass, objasňující informace obsažené v oficiálním osvědčení, aby byly lépe srozumitelné pro zaměstnavatele a instituce mimo naši zemi, a tak otvírá dveře pro práci i studium v zahraničí.

Mezi maturanty je letos kromě absolventů tradičního oboru Elektrotechnika také 45 studentů oboru Informační technologie, který se začal na škole vyučovat před šesti lety. Po zdárném složení maturity tedy budeme opět čekat na zprávy o úspěšném uplatnění v praxi i o úspěších při dalším studiu.

Ve škole bude i v dalších letech stabilní prostředí s dvanácti třídami a budeme i nadále žákům základních škol nabízet zajímavé a perspektivní studijní obory, aby se mohli po čtyřech letech studia úspěšně ucházet o odbornou práci v technických a ekonomických oborech nebo o další studium na technických i jiných školách.

Pestrá nabídka studia pro všechny

Nabídka školy pokrývá spektrum elektrotechniky a informačních technologií, a to od zaměření na počítačové řídicí systémy, které podporují velké elektrotechnické firmy v regionu, přes zaměření na aplikace počítačů a správu sítí, oblíbené chlapci, jejichž cílem je stát se IT specialistou, až po zaměření na firemní softwarové aplikace, kde studují i dívky.

Letošní maturanty ve škole nahradí od září studenti, kteří byli nově přijati ke studiu v prvním ročníku.
Kromě již tradičního zájmu o studium informačních technologií je letošní rok již třetím, kdy jsme zaznamenali výrazné oživení zájmu o obor Elektrotechnika, po jehož absolventech je na trhu práce velká poptávka, a budeme proto nabízet odpovídající počet míst pro zájemce o jeho studium.
SPŠel•it Dobruška má dlouhou tradici a je nedílnou součástí školství ve městě i v regionu. Přejeme škole i do budoucna, aby nadále zůstala uznávaným centrem odbornosti a vzdělanosti v celé oblasti.

⋌M. Maršík, ředitel školy