Na vlastní kůži
Kotrmelce jsem nedělal

Už od startu u školy mne fáborky nešetřily. Navzdory horkému dni mě směrovaly do prudkého kopce k hotelu Panorama. Nebyl jediným na trase. V Deštném zužitkovali svou výhodu a řada indicií se tak schovávala v různých pohostinských zařízeních. Perličkou byl svoz sedačkovou lanovkou, což mohou nabídnout jen málokde. Na její horní stanici ale došlo k malému zádrhelu. Zlomyslný Rampušák se tu za prozrazení jedné z indicií domáhal tří kotrmelců. Nakonec však ustoupil. Odměnou v cíli byl gulášek, špekáček na ohni nebo výborné palačinky, které pekla paní starostka osobně.

Minulou sobotu se uskutečnil první ročník, ale pořadatelé počítají s celou řadou pokračování. Každé z nich ale bude jiné. V okolí Deštného jich totiž fungovala celá řada.

„Horské školy vznikaly za podpory československého státu i německého spolku. Většina z nich ale zanikla v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva. Například ta sedloňovská, která byla jednou z nejstarších v kraji, skončila až v devadesátých letech," potvrdil Bohumír Dragoun, ředitel deštenského muzea, fakt, že organizátoři mohou čerpat ze skutečně bohaté historie horské oblasti.

Už první ročník se setkal s uspokojivým ohlasem. „Premiéra se vydařila, pochodu se zúčastnilo okolo 120 lidí a vyšlo krásné počasí," zhodnotila Hana Pavlíčková, ředitelka místní základní školy. V ní se do přípravy akce zapojili téměř všichni.

„Podoba akce je kolektivním dílem, ale s myšlenkou samotnou přišel jeden z kolegů. Zapojily se také děti, které vytvářely sešity, do nichž si účastníci zapisovali indicie," popsala dále ředitelka.

Celý okruh měřil zhruba osm kilometrů, ale čekala na něm řada zpestření. Ze Studeného vrchu bylo možné sjet sedačkovou lanovkou. Komu to bylo málo, mohl s lístečkem, který ho opravňoval ke sjezdu po laně, navštívit lanový park.

Poslední indicie čekala až v cíli, který se nacházel v areálu muzea. Pak jen zbývalo všechny správně doplnit do textu a člověk se dozvěděl stručnou historii školyu svatého Matouše, kolem níž se první pochod točil.  ⋌