Hlasování veřejnosti, které spoluurčí celkové výsledky, začíná právě dnes. „Hlasovat bude možné na webových stránkách www.cenasocialnichsluzeb.cz a také prostřednictvím hlasovacích lístků. Ty budou k dispozici na místech, jejichž seznam zájemci naleznou na webu," uvedl Vladimír Derner, náměstek hejtmana a radní odpovědný za sociální oblast.

Smyslem soutěže je ocenit poskytovatele sociálních služeb a jejich pracovníky, stejně jako obce a města za jejich přístup k lidem se sociálním znevýhodněním. „Sociální služby mohou působit někdy jako neviditelné, protože člověk o nich často neví do té chvíle, než je on nebo někdo z jeho blízkých začne potřebovat. Myslíme si proto, že je dobré o sociálních službách a jejich významu mluvit," dodal náměstek Derner.

Kompletní přehled všech nominovaných je k dispozici na webových stránkách www.cenasocialnichsluzeb.cz, kde lze hlasovat až do 27. srpna. Ocenění v jednotlivých kategoriích pak budou veřejnosti představeni na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční 13. září.   (hoš)