„Sediment z koryta vodního toku se odstraňuje za účelem obnažení kamenného opevnění koryta, které se bude opravovat,“ sdělila tisková mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Práce budou probíhat v délce 85 metrů od budovy Správy nemovitostí města Jičína. Zakázka za 1,375 milionu má být dokončena do 31. října.