Ze tří variant, které pro tuto činnost používáme, jsme letos vybrali zalesněný prostor mezi Týništěm nad Orlicí a Třebechovicemi pod Orebem, známý pod názvem Obora. Lidé z nejbližšího okolí velmi dobře znají lesní cestu vedoucí kolem několika starých rybníků, která je pamětníkům známá jako tzv. „Špacírka".

Právě zde tak naši ekologové plnili řadu úkolů korespondujících s přírodovědnou náplní jejich studijního oboru. Získali tak podklady pro zpracování geografické charakteristiky zdejších přírodních památek (dříve vedených jako rezervace), jež nesou názvy: U Glorietu, U Černoblatské louky, U Houkvice.

Studenty zajímala především zdejší vegetace a umělý vodní tok zvaný Náhon, nebo též Alba, vybudovaný dávno ve středověku k napájení rybníků, mlýnů, pil a dalších technických a hospodářských zařízení.

Zdejší porosty borovice na vátých píscích (U Glorietu) a mohutné duby (U Houkvice) zaujmou každého návštěvníka. Škoda, že veřejnost tu má k dispozici informační tabuli pouze v případě přírodní památky U Glorietu.

Změřili jsme obvod jednoho z největších dubů v České republice (ve výšce 1,2 m činí 9,22 m), za pomoci pásma a improvizovaného měřidla se nám jednoduchou metodou vycházející ze vzájemného geometrického vztahu dvou trojúhelníků podařilo zhruba změřit jeho výšku (30 m) a nezapomněli jsme ani na společnou fotografii u přibližně 600 let starého velikána.

Náročnou záležitostí se stalo získávání údajů pro výpočet sekundového průtoku Náhonu. Bylo totiž třeba na několika místech zjistit hloubku koryta, jeho šířku a rychlost vodního toku, což pro několik dobrovolníků znamenalo vlézt do vody. Terénní cvičení se nám vydařilo. Žáci nyní výsledky zpracují jako společnou prezentaci.

Rozsáhlý lesní areál, bývalá panská obora, je dnes atraktivním místem pro cykloturistiku, pěší turistiku, potkáváme zde i bruslaře. V sousedství se nachází obora skutečná – Lesní statek Bědovice. Chovají zde bílé daňky, divočáky a další zvířata.

Vzdálenost od nádraží v Týništi n. O. k železniční stanici v Třebechovicích p. O. činí v případě, že projdeme celou trasu, 12 kilometrů. Není to zajímavý námět například na rodinný víkendový výlet s dětmi?

Ladislav Miček, učitel SŠZE a SOU CHKT v Kostelci n. O.