Obecně prospěšnou společnost začalo výrazněji podporovat město a plánuje, že ji přijme pod svá křídla jako příspěvkovou organizaci. Azylové zařízení nově rozšiřuje cílovou skupinu také o otce s dětmi, kteří se čím dál častěji ocitají v situacích vyplývajících ze sociální dezintegrace.

Za poslední rok přijal Most k životu o polovinu víc žádostí maminek s dětmi než je obvyklé. Část z nich se snaží dostat z nedůstojných podmínek k bydlení, kdy třeba v důsledku odchodu partnera zůstaly bez vlastních příjmů a s malými dětmi. Bojují například s domácností bez vody, elektřiny či tepla. Další vyhledávají azyl z důvodu domácího násilí, páchaných na nich samých nebo na jejich dětech. Z důvodu nastavení nových, striktnějších pravidel došlo v průběhu roku k vyšší fluktuaci uživatelek služby, protože ne všechny jsou schopné tvrdě pracovat na změně své nepříznivé životní situace.

„Maminky, které se touží vrátit do běžné společnosti a umožnit dětem klidný a zdravý vývoj, tak motivujeme k vyššímu úsilí o změnu. S ostatními uživatelkami po krátké době ukončujeme spolupráci a opouští zařízení,“ vysvětluje ředitelka zařízení Lucie Chaloupková. „Snažíme se maminkám pomáhat s obnovením běžného způsobu života, trávíme s nimi čas například při socioterapeutických činnostech, jako je práce na vzniku zahradních záhonů, údržbě zahrady či dobrovolných odpoledních aktivitách, vaření a pečení,“ dodává Lucie Chaloupková.

Děti se mohou věnovat rukodělným pracím, sportovním aktivitám či soutěžím venku. Pracovnice azylového domu jim pomáhají i s přípravou do školy. V domě potřební najdou i sociální šatník, ve spolupráci s Oblastní charitou tu v případě i několikadenního nedostatku funguje také potravinová a hygienická pomoc. Novinkou je také zřízení místnosti, do které mohou docházet další potřební klienti zvenčí. Najdou tam ošacení, mají možnost zajistit si hygienu, případně si nechat poradit při zřizování osobních dokladů, preventivním lékařském vyšetření, evidenci osob na úřadu práce, možnosti zaměstnávání. Toto sociální poradenství slouží i k podpoře při vylepšování rodinných vztahů. Bezpečí Mostu k životu zajišťuje Městská policie Trutnov, v areálu se instaluje i kamerový systém.

Sociální služby:

- přístřeší pro matky či otce s dětmi v nouzi
- sociální šatník
- hygienické zázemí pro potřebné občany
- pomoc při potravinové či hygienické nouzi od Oblastní charity