„Do 31. ledna jsme obdrželi 28 žádostí o dotace v celkové výši 12 287 448 korun. Komise složená ze zástupců josefovského pracoviště a Krajského úřadu doporučila podpořit 21 žádostí," uvedla Eva Macková z josefovského pracoviště Národního památkového ústavu.

Příspěvek byl navržen pro dvanáct sakrálních objektů, mezi nimi kostel Nejsvětější Trojice ve Zdoňově, poustevnu u kostela P. Marie Pomocné v Teplicích nad Metují nebo kostel sv. Jiljí v Železnici. Ostatní příspěvky jsou určeny na obnovu venkovských domů v soukromém vlastnictví, zájezdního hostince v Soběrazi, školy v Bělči nad Orlicí a zámku v Potštejně.

ZAJISTÍ VĚŽ KOSTELA A POLOŽÍ ŠTÍPANÝ ŠINDEL

„Na kostele Nejsvětější Trojice ve Zdoňově bude dokončeno statické zajištění věže, které hrozilo zřícení. Poustevnu u kostela Panny Marie Pomocné v Teplicích nad Metují poškodila dřevomorka. Letos bude dokončena oprava střešní konstrukce a položen štípaný šindel," konkretizuje Eva Macková.

Havarijní program je určen na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich celkové stavební zajištění včetně restaurátorských prací, a na opravy krovů a střech.

„V kostele sv. Jiljí v Železnici hrozí zřícení klenby lodi. Hospodářská budova zájezdního hostince v Soběrazi má silně narušené krovové a stropní konstrukce, které budou vyměněny za použití tradičních materiálů."

Letos bude dokončena obnova evangelické školy v Bělči a zároveň je třeba nahradit krov hospodářského stavení v areálu školy.

„Zámek v Potštejně je od roku 2005 vzorně rekonstruován, ale ohradní zeď parku, která trpí provozem na přilehlé silnici, se sesouvá. Je třeba ji zcela rozebrat a znovu vyzdít," dodala Eva Macková. Osm žádostí získá podporu v plné výši. Podpora se pohybuje v rozmezí od 150 tisíc do 450 tisíc korun.