S Albrechtem, kterého ve městě vítali tisíce lidí, se pozdravili i zástupci družebního města Martina, Erbachu, Swidnice, Chebu, Mnichova Hradiště a dalších. „Děkujeme všem, že na nás máte vzpomínku stále živou," prohlásil Valdštejn k lidu. Poté Albrecht přihlížel požehnání nového městského praporu.

Jičín s příjezdem vévody ožil především hudbou a zpěvem. Na vévodu čekal také dárek v podobě muzikálu Eliška Kateřina Smiřická, který nacvičili a sehráli žáci jičínské ZUŠ.

Vévoda během své návštěvy zkontroloval trhovce, zda nešidí prostý lid, ochutnal pivo i medovinu. S doprovodem zavítal do jezuitské koleje, kde se seznámil s projektem Balbineum, jenž si dává za cíl oživit opuštěnou lokalitu.

V centru města si vytvořilo ležení Valdštejnovo vojsko a lidé zde mohli přihlížet výcviku gardy. Na Valdštejnově náměstí si vévoda rovněž prohlédl spolu se svými poddanými interaktivní model barokní komponované krajiny Jičínska, kterou se svými architekty plánoval a velkolepě stavěl.

Odpoledne se zúčastnil muzikálového průvodu a večer vyrazil na barokní slavnost. Včera pak měli návštěvníci slavností možnost strávit odpoledne v letohrádku Lodžie na Valdštejnově dýchánku pro malé i velké.