V Olešnici a v Orlickém Záhoří dostanou nové cisternové stříkačky a v Rokytnici se budou přestavovat prostory bývalé kotelny pro potřeby moderně vybavené hasičské zbrojnice.

Stávající hasičárna je totiž v zoufalém stavu. Nemají tu žádné sociální zařízení, při výjezdu musí otvírat stará dřevěná vrata a s vozidlem vyjíždějí přímo na komunikaci, jelikož před bránou není žádný manévrovací prostor.

„Rokytnická jednotka je zařazena v kategorii JPO II, což v praxi znamená, že kluci jezdí k dopravním nehodám a k požárům stejně jako profesionálové, takže současné podmínky jsou pro ně opravdu nevyhovující," ozřejmil Petr Hudousek, starosta Rokytnice .

Mimo toho, že budou mít hasiči důstojné a moderní zázemí a garáž pro hasičská vozidla, přestavějí se prostory bývalé kotelny do té míry, aby mohly sloužit jako humanitární sklad.

To znamená, že kdyby v údolí Orlice došlo k živelné pohromě, mohla by se z Rokytnice distribuovat veškerá humanitární pomoc.
Celková suma investice je odhadována na 20 milionů korun. Se stavebními pracemi se začne na jaře 2014.

„Přestavba by měla trvat 13 měsíců, takže hotovo by mělo být nejpozději v březnu nebo v dubnu 2015," odhadl Petr Hudousek.

Výměna starých hasičských vozidel v Olešnici a Orlickém Záhoří za zcela nové moderní cisternové stříkačky je také nevyhnutná. Téměř třicetiletá vozidla Tatra 148 a Škoda 706 už nejsou spolehlivá a vyžadují časté opravy.

Olešnický vůz by měl být uzpůsobený na zásahy u dopravních nehod. Orlicko-záhořská cisterna zas především pro potřebu hasit lesní požáry.

„Proto bude mít větší kapacitu vodní nádrže, a to až o 1,4 tisíce litrů," ozřejmil Vít Klouček, velitel sboru dobrovolných hasičů v Olešnici. „Partneři si na hranici budou vypomáhat navzájem právě díky rozdílnosti vybavení vozidel," dodal.