Loni ho vypustila a odbahnila. Vytěžilo se šest tisíc kubíků zeminy. Teď už je kompletně napuštěný, areál vylepší tři mola, jedno s rybářským domkem, převlékárny, sprchy, dřevěné skákadlo uprostřed rybníka a povalový chodník okolo rybníka lužním lesem. Město investuje do vylepšení prostředí Kačáku 7,8 milionu korun.