„Když jsme se dozvěděli o tom, že prezident přijede, napadlo nás udělat takový malý vtipný výstup ve smyslu akce skupiny Ztohoven," řekl iniciátor Miloš Vích, místostarosta sousedního Dobříkova. Společně s kolegou Davidem Šťastným tak chtěli obřími červenými trenkami vyjádřit nesouhlas s chováním a postoji prezidenta. „Jsou ve velikosti 6XL," vtipkoval iniciátor.

Jejich iniciativa zaujala hned od počátku. Nejprve však museli policistům u vstupu odevzdat kominické štětky. Hejtman Martin Netolický přítomné pobavil konstatováním, že je rád, že kominíků v kraji, kde je jich nedostatek, alespoň pár přibylo.

Prezident Miloš Zeman hned v úvodu oba protagonisty vyzval, aby se po jeho projevu zapojili do debaty svým prvním dotazem. Miloš Vích hozenou rukavici zvedl a dotázal se prezidenta na dosud nevyřešenou bezpečnostní prověrku hradního kancléře. „Pana Mynáře odvolám z funkce, pokud neuspěje s odvoláním vůči rozhodnutí NBÚ," odpověděl mu prezident. „Témat je ale mnohem víc," doplnil poté Miloš Vích.

V obci na Choceňsku na prezidenta Miloše Zemana čekaly asi dvě stovky obyvatel. Nejprve měl ale na programu prohlídku Státního oblastního archivu. „Máte tu staré pozemkové mapy velkostatků?" ptal se prezident, sotva vystoupil z auta. Zajímal se také o vystavenou smolnou knihu nebo mohl obdivovat matriku ze 16. století.

Po setkání se zastupiteli obce, kde se hovořilo především o dopravních problémech na silnici I/35, ho potleskem přivítali místní i přespolní obyvatelé. Přislíbil jim, že 28. listopadu při audienci ministra dopravy Dana Ťoka rozhodně přijde řeč na výstavbu R 35. „Aby R 35 sestoupila z rýsovacích prken a začalo se stavět," uvedl prezident.

V diskuzi se ti, kdo se chopili mikrofonu, dotazovali na problémy místní i celorepublikové. Obyvatel sousední Slatiny, kde se nachází nelegální sklad munice, se zeptal na aktuální stav kauzy. „Jak je možné, že to dvacet let nikomu nevadilo? Je to principielní spor o fungování veřejné správy," konstatoval hejtman Martin Netolický a ujistil, že pokud majitel nedodrží dvacetidenní lhůtu na vyklizení, která běží, budou následovat další právní kroky.

Ředitelka místní mateřské školy vyjádřila nesouhlas s povinnou předškolní docházkou. Miloš Zeman se v té souvislosti rozhovořil o romských dětech: „Předškolní výchovu minimálně v rámci jednoho roku bych dal v jejich prospěch a v jejich zájmu, ne jako diskriminaci. A pokud se někteří rodiče budou mít zájem přidat, ať se přidají, to už je dobrovolné." Z publika zazněl i dotaz týkající se imigrantů nebo pracovní povinnosti vězňů.