Hostina se odehrávala hlavně na náměstí. Na dlouhých slaměných tabulích lidé posedávali a ochutnávali kyselo, bramboráky, klobásy nebo trdelníky. Popíjeli pivo, medovinu či kávu. Bavili je herci, muzikanti a kejklíři připomínající umělce z dávných časů, nebo obří loutky jako smrťák, brčkový strašák či velký elegantní páv. „Chtěli jsme náměstí co nejvíc přiblížit tomu, jak mohlo kdysi vypadat. Proto je tu sláma, proto jsou tady povozy, proto zde hraje středověká hudba. Je to prostě návrat do starých časů,“ říká Otto Štemberka, předseda pořádajícího spolku Trutnov - město draka.

Kulisu dotvářely obří čajová konvice, hrnec a jídelní příbor, ukázky výtvarné tvořivosti školáků na téma Hostina ve všech podobách či „trenažér“ na dojení krav. Pěší zóna patřila řemeslům a prodejcům, z nichž všichni vhodně zapadli do obdoby středověkých slavností. „Hlavně jsme tady nechtěli balónky s cukrovou vatou či skákací gumové hrady, které jsou na každé pouti. Nabídli jsme dost jiných atrakcí,“ vysvětluje Štemberka.

V Hradební ulici se střílelo z luků a kuší, na promenádě vládla historická řemesla a dílny. Před obchodní akademií se děti bavily na pouťových atrakcích Al Rašída, u irské restaurace se hrálo divadlo pro nejmenší a u muzea zaujala kuličková dráha. „Už si nevzpomenu, kdo v našem spolku na ten nápad přišel. Ale ať to byl kdokoliv, tak se mu to povedlo. Jsme rádi, že kuličkodráhu máme,“ přiznává Štemberka. Tradičně byla na slavnostech i zvířata: poníci, koně, kozy a velbloud. Vše ještě vyšperkovala celodenní hra Vyrob si svůj koláč.

Zatímco ráno dračí slavnosti začaly příjezdem pivního vozu a slavnostním přípitkem s trutnovským starostou Ivanem Adamcem, večer vše vyvrcholilo oblíbeným nočním průvodem. Procesí lidí v dobových hábitech s bájnými postavami trutnovské historie neslo ulicemi města šestimetrového kovového draka, kterého nakonec muži vyzdvihli na věž Staré radnice. Po tradičním rituálu následovala novinka: vůbec poprvé byla veřejnosti představena postava Rýbrcoula, v neobvyklém dialogu se zakladatelem města Albrechtem z Trautenbergu. „Je nám sympatické, co dělají lidé ze spolku Rýbrcoul, duch hor. Rádi je tímto podpoříme,“ dodal Otto Štemberka.  

Spolek Trutnov - město draka už třináct let uvádí do života bájné pověsti o založení města. Hodokvas je v nich zachycen jako oslava poté, co byly vykonány všech zakladatelské obřady a rituály. Jedna z pověstí vypráví příběh, jak lidé přemohli draka, a vycpaného ho pověsili do kamenné věže. Drak se stal hlavním trutnovským symbolem a dodnes je ústřední částí znaku města.

Příští rok budou slavnosti o trutnovských mlýnech.