Na termín 19. března až 19. dubna nařídilo město Trutnov povinnou speciální ochrannou deratizaci. Zastupitelé kvůli ní schválili obecně závaznou vyhlášku. „Aby byla deratizace efektivní, je třeba ji provést v jednom termínu a celoplošně,“ řekl trutnovský starosta Ivan Adamec.

NEJVÍC NA ZELENÉ LOUCE

Ochranná deratizace je cílená likvidace původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců a dalších živočichů. Město k ní přistupuje kvůli zvýšenému výskytu potkana obecného, který zaznamenali občané i firmy na území Trutnova. „Za posledních šest měsíců jsme obdrželi několik písemných, telefonických i e-mailových podnětů,“ uvedla Vendula Kasperová, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov. Nejvíce podnětů obdržela radnice z Horního Starého Města ze sídliště Zelená louka.

„Zvýšený výskyt tam byl zjištěn zejména v okolí nádob na komunální odpad, kde mají hlodavci jednoduchý přístup k potravě,“ upřesnila. Dalším místem, odkud přijali větší počet podnětů, byly ulice v okolí centra u náměstí. „Nejlepší prevencí je zabezpečit odpadové nádoby, zkontrolovat kanalizační přípojky, kde se mohou nacházet zbytky splachované do WC, a vyspravit případné netěsnosti,“ řekla.

POVINNĚ NA JAŘE

Podle Venduly Kasperové není taková vyhláška nestandardních krokem. „Město nařizuje provedení speciální deratizace zhruba jednou za čtyři až pět let. Naposledy byla prováděna na území Trutnova v roce 2013. Podobná situace panuje i v dalších městech,“ vysvětlila. Deratizaci je povinna ve své provozovně zajistit každá podnikající fyzická osoba a každá právnická osoba. U obytných místností, pobytových místností a nebytových prostor k podnikání deratizaci zajistí vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků. Můžou ji provádět specializované firmy a osoby, odborně způsobilé podle zákona o ochraně veřejného zdraví a živnostenského zákona. „U nich je nutné objednat provedení deratizace na dobu, stanovenou vyhláškou, tedy 19. března – 19. dubna,“ upozornila. „Zároveň vyhodnotí, kde je možné a potřebné umístit návnady, případně provede i další činnosti,“ dodala. Dochází k tomu zpravidla ve sklepních prostorech, výměnících či šachtách, tedy místech, která nejsou běžně obývaná.