Po odečtení jistoty a kauce na akci zateplení MěÚ 17. listopadu, zůstatku v sociálním fondu a prostředků na pěstounskou péči je tento zůstatek 62 860 679 korun. Rozpočet na letošní rok, schválený v prosinci 2017, počítá se zůstatkem 65 752 250 Kč. Je tu tedy jistý rozdíl oproti rozpočtovému prosincovému předpokladu a skutečností a tuto záležitost již projednal finanční výbor města.