„Díky činnosti supervizorů byla navržena taková řešení, která podstatně zvýší užitnou hodnotu stavby ze zdravotnického pohledu. Jednání se účastnili i primáři, díky jejichž podnětům se dospělo k dispozičním změnám prakticky ve všech patrech. Tyto změny se však na výši investice neprojeví a ani neohrozí termín zahájení stavebních prací. Vše totiž bude řešeno změnou stavby před dokončením a v souběhu s veřejnou zakázkou,“ vysvětlil radní Josef Dvořák, který má na starosti oblast investic.

Nebude tak nutné měnit nebo vydávat nové stavební povolení ani rozhodnutí o umístění stavby. Samotné odevzdání dokumentace se posune pouze o šest týdnů, protože změny musí být projednány s orgány státní správy. Projekty nemocnic patří obecně k těm nejsložitějším. Změny a úpravy, které byly dosud odsouhlaseny během kontrolních dnů, byly způsobeny rychlým vývojem technologií ve zdravotnictví.