Letošního VIII. ročníku oblastního kola, který se v Opočně konal, se zúčastnilo 64 dětí ze 17 základních a základních uměleckých škol. Stejně jako v předchozích letech pořádala tuto soutěž ZŠ Opočno ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka v Karlových Varech a za finanční podpory Královéhradeckého kraje a města Opočna.


Do náročné úlohy porotců byli letos přizváni Jiří Hlaváček, hudebník a sbormistr Chrámového sboru v Novém Hrádku, Marta Světlíková, učitelka hudební výchovy v Základní škole v Českém Meziříčí a sbormistryně dětského pěveckého sboru Mezissimo. Předsedou poroty byl Jiří Skopal, pedagog na hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK), sbormistr Smíšeného sboru UHK a Smíšeného pěveckého sboru Kácov v Novém Městě nad Metují.


Profesionálně hodnotící porota i organizátorky soutěže se shodli na tom, že úroveň letošní soutěže byla skutečně vysoká a výkony všech soutěžících velmi ocenili.


V kategorii A1 (žáci 1. stupně ZŠ) se na 1. místo s postupem do celostátního kola probojovala Michaela Buriánová (ZŠ Černíkovice), 2. místo obsadily Hana Dušková (ZŠ Černíkovice) a Terezie Bernardová (ZUŠ Náchod). Na 3. místě se umístily Lucie Kupková (ZŠ České Meziříčí), Michaela Vojnarová (ZUŠ Opočno) a Michaela Dostálková (ZŠ Rychnov n.Kn., Javornická).


Z kategorie A2 (žáci 1. stupně ZŠ studující sólový zpěv) letos do Karlových Varů postupuje zpěvačka ze ZŠ Solnice Tereza Štěrbová. Na 1. místě bez postupu do celostátního kola se umístila Lucie Herzánová (ZŠ České Meziříčí), na 2. místě Alice Prostředníková (ZŠ Dobruška) a na 3. místě Anna Křížová (ZŠ Skuhrov).


Odborná porota vyslala do celostátního kola v Karlových Varech i zástupce z kategorie B (žáci 2. stupně ZŠ) Natálii Vavřínovou (ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova). Na 1. místě bez postupu se v této kategorii umístily Adéla Knížková (ZŠ Hradec Králové, Habrmanova) a Tereza Biedermannová (ZŠ Solnice). Na 2. místě skončili Veronika Jenneová (ZŠ Opočno) a Aleš Cedidla (ZŠ Náchod) a 3. místo obsadil Tomáš Kubíček (ZŠ Solnice).


Z kategorie C (žáci 2. stupně studující sólový zpěv) se do celostátního kola dostal Tomáš Slánský (ZUŠ Opočno). Bez postupu, ale přesto na první příčce, skončili Kateřina Havlíková (ZUŠ Náchod) a David Vintera (ZUŠ Náchod). Druhé místo obsadily Dominika Šedivá (ZŠ České Meziříčí) a Tereza Dohnálková (ZŠ Skuhrov) a na 3. příčce se umístily Alena Holancová (ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova) a Michaela Sedláčková (ZŠ Rychnov n. Kn. Masarykova).


Porota nešetřila chválou a udělila i několik čestných uznání. Ta patřila z kategorie A1 Jakubovi Syrovátkovi (ZUŠ Náchod), z kategorie A2 Karolíně Hynkové (ZŠ Dobruška), Nele Kimelové (ZŠ Solnice) a Natálii Kleštincové (ZŠ České Meziříčí), z kategorie B Janu Vargovi (ZŠ Náchod), Tereze Netíkové (ZŠ Solnice), Elišce Bahníkové (ZŠ Opočno), Janě Vrkoslavové (ZŠ Rychnov n.Kn., Javornická) a Lucii Pacákové (ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova).


Všem soutěžícím patří velká pochvala za přípravu a odhodlanost v pěvecké soutěži vystoupit a všem jejich učitelům a korepetitorům obrovský dík za pomoc, podporu a čas, který svým žákům věnovali. Popřejme všem postupujícím hodně štěstí v Karlových Varech !

Za ZŠ Opočno Hana Dernerová, Jitka Račáková