Vzpomněla jsem si na to při čtení článku v jedněch novinách. O tom, jak si Opočno poradilo s nepřizpůsobivými občany. Vím, že se o celém problému po Opočně hodně mluví, proto jsem položila několik otázek starostovi Štěpánu Jelínkovi a vznikl rozhovor do ON.

Největší problémy byly prý v domě čp. 216 nedaleko VÚLHM. Začaly prý brzy po nastěhování romských rodin. Jaké to byly problémy a proč je město neřešilo dříve?

Nejpalčivější byly problémy s krádežemi. V okolí domu se ztrácelo vše, co šlo zpeněžit. Od rozebraného plotu přes železný šrot či stavební materiál až k případům, kdy mizelo vybavení dílen. Viníka se nepodařilo většinou usvědčit ani policii, ale krádeže začaly s nastěhováním zmíněných rodin, sousedé z toho byli zoufalí. Bohužel město s tím nemohlo nic dělat. Objekt měl soukromého majitele a bylo zcela jeho věcí, komu byty pronajme.

Takže jediným problémem byly krádeže?

Dalším problémem byl nepořádek a hluk. To, že dům byl postupně devastován, by opět mělo trápit především jeho vlastníka. Nicméně stále mluvíme o tom, že chceme mít Opočno krásnější, devastovaný dům a kupy odpadků na prostoru, kde by mohla být pěkná zahrada, kráse městu nepřidají. Dále tu byly stížnosti na hlučnost. Je jasné, že lidé mají odlišné životní styly, ale vždy by měla platit pravidla, na nichž se domluví většina. Jedno dvě porušení nočního klidu lze tolerovat, ale nesmí se stát stálým pravidlem. Rovněž neustálý hluk a křik ve dne je nepříjemný. Jedna věc je přirozený temperament, druhá věc je ohleduplnost k sousedům. Ta v domě čp. 216 chyběla.

Proč jste tedy s řešením čekali tak dlouho?

Jak jsem již řekl, město nebylo vlastníkem domu. Mohli jsme maximálně stížnosti předávat majiteli a apelovat na něho, aby sjednal nápravu. Což jsme samozřejmě dělali, ale sami jsme věděli, že pokud zlepšení nebude chtít sám vlastník, jsme v podstatě bezmocní.

Co se tedy změnilo?

Vlastník se zadlužil a dům tak přešel pod správu insolventního správce Jana Štangla. Jan Štangl nežije v Opočně, takže ho problémy soužití nezajímají, nicméně i on byl bezradný v otázce nájemníků, kteří neplatili nájemné, vodu atd. Proto přivítal náš návrh a začal s námi spolupracovat.

V čem tato spolupráce spočívá?

Dohodli jsme se na postupu, který je zatím v republice novinkou. Vycházeli jsme z toho, že insolventní správci mají podobných domů více a nemají čas řešit takříkajíc na dálku každý z nich. Proto

jsme přišli s nabídkou, aby správce k jednání s nájemníky zplnomocnil město.

A dostáváme se k vystěhování, které proběhlo v červnu. Na základě čeho? Stačily dosavadní zkušenosti?

Bylo zjištěno, že nikdo z problematických nájemníků nemá smlouvu, takže vystěhování bylo jednoduché. Smlouvu měla jediná paní, která v domě bydlí už dlouho a nájem samozřejmě platí. I ona trpěla chováním spolubydlících. Pomineme-li nepořádek, tak třeba zastavení vody z důvodu neplacení postihlo i ji, přestože vodu poctivě platila. Všichni ostatní tedy byli vystěhováni z důvodu neuzavření smluv.

Uvažovalo město o tom, že by se stávajícími nájemníky uzavřelo smlouvy?

To by samozřejmě šlo, ale tuto možnost jsme zamítli. Nájemníci měli téměř dva roky možnost ukázat, že chtějí dodržovat daná pravidla. To zcela evidentně nechtěli, proto jsme žádné nové smlouvy neuzavřeli.

Situace vystěhovaných asi není lehká. Vidíte pro ně nějaké řešení?

Šanci dostali, dopadlo to, jak to dopadlo. Bohužel pravdou je, že právě takovíto lidé ubližují nejen sobě. Většina lidí totiž podle nich hodnotí i další, mnohdy to odnáší i Romové, kteří jsou připraveni se přizpůsobit našim pravidlům. V Opočně máme i dobré zkušenosti, v pětistovce bydlí paní, která platí nájem, je zaměstnaná a se spolubydlícími nemá žádné problémy. Rom je zaměstnán i u Technických služeb města Opočna, je pracovitý a všichni ho tak berou. To platí také o dalších dvou, kteří tam jsou teď přidělení od úřadu práce, pracují, jsou slušní a spokojenost je na obou stranách.

Osobně si myslím, že právě včasným řešením problému se zamezí situacím, kdy se ke slovu dostanou vášně a lidé přestanou rozlišovat, kdo je dobrý a kdo je špatný, na řadu se místo toho dostává rozlišení podle barvy pleti atd. Moc rád bych věřil i tomu, že ti, kdo se z Opočna museli vystěhovat, pochopí, že záleží především na nich samotných.

Kéž by. Bohužel poslední zkušenosti Opočna v oblasti spolužití s nepřizpůsobivými občany nebyly nejlepší, proto jsou pochopitelné nejnovější obavy. Nedostavěné domy u MŠ. Prý je bude kupovat pan Josef Hajzler a umístí do nich Romy. Je to pravda?

Mohu všechny ujistit – pan Hajzler je kupovat nebude, domy nejsou plánované pro Romy. Začali je obsazovat další nepřizpůsobiví, i z řad drogově závislých. I tyto domy jsou v současné době v insolvenčním řízení, takže jsme opět oslovili insolventního správce a na základě zplnomocnění město domy vyprázdnilo a zamezilo do nich vstup. Ale znovu – nerozdělujme lidi na Romy a ostatní. Ano, mezi Romy je nepřizpůsobivých víc, ale město mělo problémy i s některými ostatními nájemníky. Řešilo je stejně. Při obsazování bytů máme již zavedený postup. Dříve než byt pronajmeme, zjistíme si o žadateli potřebné informace - zkušenosti z minulého bydliště, reference ze zaměstnání. Smlouvu uzavíráme vždy na dobu určitou s uvedením, co vše je potřeba dodržovat. Tato pravidla bych doporučil všem, kteří pronajímají byt.

Dana Marková