Délka obou účelových komunikací se dohromady blíží dvěma kilometrům. Stávající nezpevněné cesty budou opatřeny asfaltobetonovým povrchem v šířce tří metrů a za půlmetrovou nezpevněnou krajnicí opatřeny novými odvodňovacími příkopy.

„Důvodem těchto rekonstrukcí je zajištění dopravní obslužnosti okolních pozemků. Možné je to až díky provedení pozemkových úprav," vysvětlila Veronika Rešková, mluvčí Státního pozemkového úřadu, který tyto akce financuje.