Stanoviště nesou příznačná jména: Hřbitov odpadků, Vzorkovník budek, Hmyzí hotel, Vzorkovník stromů, Tůň pro obojživelníky a Metr dřeva.

„Vybudované objekty jsou koncipovány osvětovou a propagační formou s jedinečnou možností přímého pozorování popisovaných jevů, případně i živočichů, a vytvářejí tak zároveň vhodné stanoviště pro některé zvláště chráněné nebo ochranářsky významné druhy živočichů. Současně zvyšují celkovou atraktivitu lesního celku Montace pro jeho návštěvníky,“ vysvětluje mluvčí náchodské radnice Nina Adlof a dodává, že instalovaný mobiliář nenásilnou formou posiluje edukativní funkci území a slouží k propagaci jak ekologického smýšlení, tak i produkčních i mimoprodukčních činností Lesů města Náchoda.

„Díky pozitivním ohlasům prvních návštěvníků lesního okruhu uvažujeme o postupném doplňování a rozšiřování stávajícího okruhu například o interaktivní prvky s orientací na dětské návštěvníky nebo o další doplňky, které by sloužily především aktivním návštěvníkům tohoto místa,“ uvedl Luboš Veverka, jednatel společnosti Lesy města Náchoda, která letos slaví 25. výročí od svého založení.