Každý platící návštěvník obdržel u vstupu sklenici s vínem. Během celého odpoledne hrála k poslechu i tanci lidová muzika Šmikuranda. Průvodem došel na obecní mini vinohrad, kde proběhla ukázka „Zarážání hory“. Tento starý vinařský zvyk, který oznamoval dozrávání vína a zakazoval vstup na vinice, má svou dlouholetou tradici a byl kdysi největší událostí vinařova roku. Obřad měl především ochrannou funkci a zajišťoval, že se s vínem v jeho poslední fázi zrání nic nestane. Dnes mají pěstitelé jiné mechanismy, jak si poradit se zloději a škůdci.

Protože šlo o nejcennější úrodu, nesmělo se nic podcenit! Proto se v tradici pojilo hned několik obranných prvků, které měly zajistit stoprocentní ochranu před zloději, špačky, škůdci a jinými trampotami.
Kromě zarážání hory došlo i k jiné události – zasazení vinné révy Talisman, kterou věnoval litobořský vinohradník Antonín Rýdl. Nyní jsou na obecním minivinohradu odrůdy Merlot, Solaris a Talisman. Znovu jsem oslovil vinohradníky, aby věnovali nějakou hlavu vinné révy na obecní vinohrad. Neodpustil jsem si také připomínku, že by po volbách mohlo nové zastupitelstvo obce Litoboř uvolnit nějakou částku na zvelebení obecního vinohradu.

Kromě vinohradníka Jiřího Pelikána (1250 hlav vinné révy) jsou v obci další dva větší pěstitele vína Antonín Rýdl (200 hlav) a Josef Borůvka (80 hlav) a několik drobných – zahrádkářských pěstitelů.