Zastupitelstvo Kopidlna vydalo obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her. Tento zákaz platí na celém území města pro bingo, technické hry, živé hry a turnaje malého rozsahu. Hry, které byly městským úřadem povoleny před tím, než nová vyhláška nabyla účinnost, smějí být provozovány do konce letošního roku. „Především jsme nechtěli, aby se k nám stahovali hráči z měst, kde tato vyhláška už platí,“ říká starostka Hana Masáková.

Schválili, že spolky dostanou víc peněz

Červený Kostelec - Vedení města v úterý informovalo, že rada města už druhým rokem vyhlašuje dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních činností a projektů – akcí. Ve schváleném dotačním programu bude pro žadatele připravených o 200 tisíc korun více než v letošním roce 2017, a to 2,6 mil. korun. Program je určený pro fyzické a právnické osoby, jejichž hlavní činností není podnikání, jako jsou například spolky, se sídlem a nově i působností v Červeném Kostelci. Termín odevzdání žádostí bude od 1. prosince do 15. ledna. Rada, popřípadě zastupitelstvo města žádosti posoudí na základě kritérií a přidělí dotace, ke kterým bude zpětně vyžadovat vyúčtování.

Swidnický Gryf i pro dramaturga

Trutnov - V soutěži Swidnický Gryf, která oceňuje podnikatele v česko-polském pohraničí, získalo ocenění několik trutnovských firem a cenu Osobnost pohraničí si z Polska přivezl dramaturg trutnovského Jazzince Tomáš Katschner. „Před devatenácti lety se díky němu uskutečnil první ročník festivalu Jazzinec. V roce 2009 se dramaturg stal držitelem Kulturní ceny Trutnova,“ vysvětlil starosta Ivan Adamec a připomněl, že v posledních letech se laureát ceny zapojuje i do česko-polských projektů Překračujeme hranice. Loni organizoval festival česko-polského filmu a letos na sídlišti Zelená Louka uspořádal dětský den, nazvaný Skok w blok.
Kromě ocenění pro Tomáše Katschnera se titulem Nejlepší firma příhraničí může pochlubit společnost Expres Menu. V Trutnově působí tato rodinná firma od roku 1999 a zaměřuje se zejména na výrobu mražených a sterilovaných jídel.