Ten mu dodal ve specializované pražské dílně někdejší lesk. Stěhováci měli s obřím obrazem pořádnou fušku. Váží 350 kilo. Aby ho vůbec mohli dostat na původní místo v prvním patře muzea, museli rozpůlit těžký rám.

Slavnostní odhalení díla pro veřejnost se uskuteční v úterý v 17.00 v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Promluví při něm také znalci malířova díla Michael Zachař a Jan Luštinec.

Do péče restaurátorů se dostal největší Kavánův obraz zhruba po šedesáti letech. Od roku 1956, kdy byl obraz nalezen na půdě horského hostince v Jestřabí v Krkonoších, zdobí vstupní halu jilemnického zámku.

Obraz Kotel v Krkonoších namaloval Kaván jako oponu pro křížlické ochotníky temperou na plátno o rozměrech 220 x 490 centimetrů. Jim se ale zvolený motiv nelíbil, což dali Kavánovi najevo. Malířova odpověď na kritiku je dodnes čitelná v pravém dolním rohu obrazu: "Ani pro chloubu, ani pro troubu!". Motiv, který Kaván vybral, krajina s krkonošským Kotlem, přesně nevystihoval jejich představu, která zřejmě byla spíše figurální. Právě v důsledku tohoto sporu zůstalo mistrovské dílo svinuto a uloženo na půdě hospody, kde bylo zapomenuto. Znovuobjeveno bylo až v roce 1956. Od té doby je součástí výzdoby Krkonošského muzea v Jilemnici.

Jeho podoba byla po desetiletích potemnělá a zašlá. Odborný restaurátorský zásah mu vrátil světlo, změna je na první pohled markantní.

Restaurování Kavánova obrazu Kotel v Krkonoších bylo součástí projektu Zvýšení ochrany a zpřístupnění sbírkových fondů Krkonošského muzea v Jilemnici, který podpořila Evropská unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

František Kaván byl významný český malíř krajinář, básník a překladatel z ruštiny. Studoval na pražské Akademii v krajinářském ateliéru u Julia Mařáka. V roce 1900 získal diplom a zlatou medaili na Světové výstavě v Paříži za obraz Podmrak, který vytvořil roku 1894 ve své rodné vsi.

Nejpočetnější soubory Kavánových prací vlastní Národní galerie v Praze (přes 50 děl) a Krkonošské muzeum v Jilemnici (přes 90 obrazů a kreseb). U příležitosti 150. výročí jeho narození byla otevřena v Křížlicích v září 2016 naučná ministezka Zarostlá místa Kavánových obrazů, která vede k jeho rodné chalupě a místům, kde před více než sto lety maloval své obrazy. František Kaván se narodil 10. září 1866 ve Víchovské Lhotě u Jilemnice, zemřel 16. prosince 1941 v Libuni.