Do mapování se během víkendu 11. a 12. února zapojili zaměstnanci a dobrovolníci Hnutí DUHA Šelmy v rámci takzvaných Vlčích hlídek, pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK), konkrétně Správy CHKO Broumovsko, zaměstnanci Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, Národního parku Góry Stolowe a také další spolupracovníci z řad místních myslivců a zemědělců.

Vlci v Orlických horách? "Máme šanci, že zůstanou plaší a škodit nebudou"
Vlci v Orlických horách? "Máme šanci, že zůstanou plaší a škodit nebudou"

"Smyslem akce bylo zmapovat během jednoho dne co největší území s cílem co nejpřesnějšího možného odhadu počtu vlků, kteří se v oblasti vyskytují. Za tímto účelem organizátoři navrhli k projití celkem čtyřiadvacet tras, takzvaných transektů, a to od západní části Krkonoš, přes Broumovskou vrchovinu, až po národní park Góry Stolowe a Novoměstsko," popsal Miroslav Kutal, vedoucí pracovník programu Hnutí DUHA Šelmy a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně.

Mapování Broumovska.Mapování Broumovska.Zdroj: se souhlasem Hnutí DUHA Šelmy

Mapovatelé nakonec během jediného dne obsáhli celkem 15 tras o celkové délce 105,7 km. Sněhová pokrývka byla zpravidla souvislá, více než pět dní před mapováním nesněžilo. Teplota se pohybovala v rozmezí 0 až 5 stupňů Celsia.

Celkem se během dvou dnů podařilo nalézt 31 věrohodných pobytových znaků vlka obecného a potvrdit tak výskyt ve všech třech předpokládaných teritoriích vlků, zasahujících do Broumovské vrchoviny, navíc byly pobytové znaky jednoho vlka nalezeny také na Novoměstsku. Byl tak zdokumentován výskyt vlka celkem ve dvanácti kvadrátech velikosti 5 krát 5 km.

Trus, stopy, zbytky prasete a záběry z fotopastí

Podle Miroslava Kutala se výskyt vlků potvrdil většinou podle trusu a stopní dráhy několika jedinců, pohybujících se bez přítomnosti lidských stop. V jednom případě se našly zbytky kořisti prasete divokého. Určení počtu stopních drah a jejich stáří však bylo často obtížné. K určení předpokládaného počtu vlků tak místy napomohly záběry z fotopastí, získané během února, tedy okolo termínu stopování. V Javořích horách fotopasti například v únoru odhalily smečku osmi vlků, z nichž jeden vlk je třínohý. Ve smečce zasahující na naše území z Vraních hor byli během mapování zjištěni jen dva jedinci, ještě v prosinci zde byli stopováni tři až čtyři vlci.

Vzorky trusu a moči byly odebrány pro potravní, parazitologické a genetické analýzy. Do vyhodnocení nebyly podle Hnutí Duha Šelmy zařazeny neprůkazné nebo nedostatečně zdokumentované údaje.

Loni v září chovatelům na Broumovsku došla trpělivost. Vlkem roztrhané ovce přivezli na valníku mezi lidi, absolvovali protestní pouť z Lachova do Náchoda.
Velký průlom: Odstřel vlků na Broumovsku už není tabu, ale za určitých podmínek

"Celkem byl během celoplošného mapování a doplňujících informací z fotopastí během února potvrzený výskyt minimálně osmnácti vlků. Předpokládáme, že tento počet se významně neliší od skutečného počtu vlků ve sledovaném území, protože počty v jednotlivých oblastech byly zjištěny opakovaně během zimy, ať už pomocí stopování, nebo fotopastí. Zatímco v Javořích horách se jedná o zhruba stejný počet zvířat, jako byl odhad v loňském roce, v oblasti Vraních hor byla v průběhu února zjištěna jen dvojice vlků. V létě loňského roku měla smečka minimálně sedm členů včetně vlčat. Naopak v Národním parku Góry Stolowe smečka sedmi vlků představuje nárůst oproti loňskému stavu, kdy byli zjištěni pouze dva vlci," popisuje Miroslav Kutal s tím, že už poněkolikáté se nepodařilo nalézt žádné pobytové znaky v Broumovských stěnách, i když se předpokládá, že teritorium smečky z národního parku okrajově zasahuje i do tohoto pohoří. 

Zdroj: Youtube