HEŘMANIČTÍ OBČANÉ vyzvedli schránky, které ukrývala věž kostela. Při otevírání schránek byla na místě i starostka Králík Jana Ponocná, ředitel králického muzea Michal Kos a králický kronikář Miloš Klohna.

V menším z tubusů byly uchovány věci z konce 50. let 19. století. Co je zajímavé, tubus byl zřejmě prostřelen, úhel prochází dnem a boční stěnou. Podle ředitele muzea v Králíkách Michala Kose by mohlo jít o pozůstatek bojůvek z konce druhé světové války. „Menší schránka obsahovala zápis vztahující se k opravě kaple, která stála na místě pozdějšího kostela Nejsvětější Trojice. Kromě zápisu o opravě kaple byly v tubusu nalezeny dva notové záznamy označené první jako Schularbeit, tedy Školní práce, a druhý jako Composition General-Bass – Generálbasová kompozice nebo Kompozice v generálbasu. Druhý je podepsaný Josefem Malíčkem – pravděpodobně heřmanickým učitelem," popsal obsah tubusu Michal Kos. Obsahoval také dobová platidla habsburské monarchie: zlaté, krejcary a jejich odvozeniny.

Ve větším tubusu se našly záznamy o stavbě kostela Nejsvětější Trojice a reklamní katalog propagačních a upomínkových předmětů (plakátů nebo lampionů) vztahujících se zejména k oslavám padesátiletého výročí (1848 – 1898) panování Františka Josefa I.

Kostel Nejsvětější Trojice v Heřmanici u Králík je neorománskou stavbou z let 1896 – 99.

Předměty ve větší schránce pocházejí z konce 19. století. „Dalším předmětem je ukázka dobového tisku určeného německému obyvatelstvu v severním příhraničí Deutsche Nachrichten. Součástí tohoto tubusu byla taktéž dobová platidla – tentokráte už koruny a haléře plus starší, avšak stále ještě platící zlatka," upřesnil ředitel králického muzea.


Rozhodnutí, jak bude s obsahem schránek naloženo, zatím ještě nepadlo. Nabízí se víc možností, buď originály vrátit společně s novými předměty zpět na původní místo, nebo do věže kostela umístit kopie společně s něčím novým a originály ponechat v depozitu. Další varianta je kombinace obou možných postupů, tedy něco vrátit, něco nahradit.

SOUKROMÁ INICIATIVA


Samotný impuls k zahájení obnovy kostela Nejsvětější Trojice v Heřmanicích neočekávaně zavdal začátkem tohoto roku mecenáš přející si, aby kostel dostal po mnoha letech „nový kabát". Nezůstal osamocen a k dobré věci se ihned připojilo několik dalších soukromých subjektů a heřmaničtí občané. „Tato iniciativa byla také okamžitě podpořena ze strany města Králíky, které je shodou okolností vlastníkem stavby, operativně se zapojilo s opravou střechy věže, jejíž krytina je, stejně jako omítky, ve velmi špatném stavu. Náklady na novou krytinu věže, včetně zajištění lešení, se budou pohybovat kolem 450 tisíc korun. Tuto sobotu ve 13.00 se brigádnicky zahájí práce na opravě fasády věže a průčelí kostela," dodává vedoucí odboru výstavby a technické správy majetku na králické radnici Petr Venzara. Snahou všech je, aby započatá etapa stavebních prací byla skončena před 2. červencem, tedy před termínem konání tradiční kulturně-duchovní akce Vím já kostelíček.

Jak velkou část fasády se podaří opravit v letošním roce, záleží na tom, kolik peněz nakonec do „podniku" vloží sponzoři a kolik nasbírají příznivci heřmanického kostela.