Protože rok 2014 je v Českém zahrádkářském svazu rokem volebním, sešla se v pátek 3. října krajská koordinační rada kraje Královéhradeckého a Pardubického ke svému společnému jednání, aby připravila své delegáty na jednání nejvyššího zasedání „Sněmu Českého zahrádkářského svazu, který se bude konat v listopadu letošního roku.

Zasedání připravil a řídil předseda Královéhradecké koordinační rady přítel Josef Helmich. Delegáti zvolení na konferencích územních sdružení východočeského kraje v bohaté diskusi ujednotili požadavky svých organizací.

Druhým úspěšným jednáním v průběhu výstavy bylo také tradiční zasedání „Rady územního sdružení Rychnova nad Kněžnou". Obsahem jeho jednání bylo ujednotit postup základních organizací (32) k plnění usnesení „Územní konference" která proběhla letos 8. června a připravit obsahová jednání na výroční schůze, které proběhnou na počátku roku 2015.

Na jednání byl prodiskutován plán činnosti Územního sdružení ČSZ na rok 2015, možnosti finančních prostředků pro život i odbornou činnost územního sdružení. V přijatém usnesení bylo rozhodnuto, že budou realizovány požadavky na dokončení registrace dle rozhodnutí Republikové rady a pokynu Ministerstva vnitra.

Obě akce spojili přítomní funkcionáři s prohlídkou nejlepších ovocnářských, květinových či zeleninových výpěstků uplynulého roku, které čiperné zahrádkáře vždy motivují.

Břetislav Pantůček