Při vyklízení bytu zemřelé objevily ukrytou finanční hotovost a další cennosti. Ve skříni mezi knihami byla pečlivě schovaná obálka s částkou padesát tisíc korun. V té samé skříni byl ukrytý také trezor, ve kterém byly uložené šperky a zlaté zuby.

Majitelka bytu zemřela bez dědiců a nezanechala ani závěť. Nově nalezený majetek bude dodatečně projednán v dědickém řízení. Podle právního řádu České republiky dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Finanční prostředky budou odvedeny do státního rozpočtu a šperky a zlaté úlomky ÚZSVM předává zpravidla Puncovnímu úřadu.

Právo ÚZSVM hospodařit s tímto majetkem vyplývá ze zákona.