On-line dotazník nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných prostor. Na stránkách www.pocitovemapy.cz/jicin ji můžete vyplnit i vy, ať už jako chodec, motorista, či cyklista. V několika krocích zaznamenáte do mapy Jičína oblasti, kde se pohybujete rádi a také ta, kde trpíte pocitem nebezpečí. Také můžete vyznačit odkud a kam využíváte městskou hromadnou dopravu a které oblasti Jičína jsou pro vás hromadnou dopravou nedostupné.

Údaje poslouží pro zpracování strategických dokumentů v oblasti městské mobility. Po skončení dotazování budou pocitové mapy zveřejněny na webu mobilita.jicin.cz.