Z něj jsme také zaplatili opravu hasičské zbrojnice. Ta dostala novou střechu a také fasádu. Opraveny byly také autobusové zastávky.

V brzké době, nejspíš na konci září, plánujeme vyměnit vrata v hasičské zbrojnici.

V obci pořádáme také řadu kulturních i sportovních akcí. Ty jsou zaměřeny jak na děti, tak na dospělé. Konají se tu například karnevaly. Nedávno tu proběhl také tenisový turnaj. Výjimkou však nejsou ani turnaje nohejbalové. Podporujeme místní kulturní život a snažíme se podpořit i hospodu, která se v obci nachází. ⋌(zem)

Rubriku „Co je nového, pane starosto?“ přinášíme pravidelně každý týden v úterním vydání. Pořadí oslovovaných starostů a starostek je abecední podle názvu obce.