„Máme uzavřenou smlouvu, ze které vyplývají práva a povinnosti. Jednou z nich byl termín odevzdání dokumentace ve stupni, ve kterém jsme ji potřebovali. Termín uplynul a musíme uplatnit smluvní pokutu,“ objasnil postup radnice Miroslav Franc, vedoucí odboru rozvoje Městského úřadu v Trutnově.

„Měli jsme naplánovaný postup, kdy bychom chtěli vysoutěžit zakázku a začít realizovat, ale tímto se nám všechno zdržuje a je to pro nás velmi nepříjemné. Také s ohledem na začátek plavecké sezony a umístění plavců,“ dodal. Město chtělo spustit rekonstrukci v září, což půjde v současné situaci stěží. „Jenom veřejná soutěž na zhotovitele bude trvat čtyři měsíce, k tomu je nutné zajistit stavební povolení,“ poznamenal Miroslav Franc.

Jednatel projekční a architektonické kanceláře Ateliér 11 Hradec Králové Tomáš Mrázek byl informací o pokutě, kterou bude uplatňovat Městský úřad v Trutnově, překvapen: „Zatím o tom nic nevím,“ reagoval. „Problém byl se vstupními podklady a zadáním. Nakonec jsme našli poslední společnou verzi, na které pracujeme. Tím došlo ke zdržení,“ vysvětloval Tomáš Mrázek.

„Neřekl bych, že by se termíny nestihly a nesplnily, městu jsme nabídli varianty řešení. Podle mě je řešitelné a možné, že by rekonstrukce mohla v září začít,“ sdělil Deníku. „S majitelem ateliéru jsme měli jednání. Jsou si toho vědomi. Začátek projektování nebyl úplně optimální. Projekční kancelář vyhrála soutěž podle zákona o veřejných zakázkách a smluvně se zavázala ke splnění termínů,“ zdůraznil vedoucí odboru rozvoje města.

Trutnov měl problémy s dodáním dokumentace také při další velké investiční akci, proměně areálu Na Nivách v moderní Středisko volného času. Také tam pokutoval projektanty, z ateliéru Jika-CZ, shodou okolností rovněž z Hradce Králové. „Ano, smluvní pokuta byla zaplacena,“ potvrdil Franc. Tentokrát je sankce, vyplývající z uzavřené smlouvy, násobně vyšší. Podle našich zjištění se má pohybovat kolem 800 tisíc korun. Zakázka pro hradeckou projekční firmu má podle veřejně dostupné smlouvy hodnotu 4 207 170 Kč.

Rekonstrukce krytého bazénu v Trutnově přinese bezbariérový přístup, tobogány, vířivky, protiproudy, rozšíření sauny, rekreační bazén s divokou řekou nebo dětský bazén s atrakcemi. Otevřený je od roku 1981.