Originál bude uložen v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově. Město nechá vyrobit ve slévárně kopii, kterou plánuje umístit na původní místo v dnešním areálu budov Policie ČR v ulici, která se jmenuje Roty Nazdar.

Při rekonstrukci jaroměřského muzea se podařilo objevit ve sklepě zapomenutou pamětní desku Roty Nazdar, která připomíná československé legionáře z první světové války.Zdroj: Muzeum Podkrkonoší TrutnovPamětní deska byla součástí pomníku v trutnovských kasárnách, který byl odhalen 9. května 1936 jako připomínka padlých legionářů, československých dobrovolníků z 1. roty praporu C cizinecké legie ve Francii. Ti zahynuli v bitvě u Arrasu od 9. května do 16. června 1915. Hlavním motivem na desce je znázornění praporečníka Karla Bezdíčka, který jako první dosáhl při útoku druhé linie německých zákopů v La Targette v roce 1915, kde vzápětí padl.

Řediteli policie se myšlenka líbí

Pomník původně stál v parčíku před prostřední budovou Policie ČR, ovšem počátkem října 1938 byla deska během evakuace kasáren demontována a poté uložena do úkrytu v muzeu v Jaroměři.

„Jsem velmi rád, že se pamětní deska vrátila do Trutnova, ač mnoho lidí předpokládalo, že již neexistuje. Rádi bychom pomník obnovili a odhalili jej v roce 2021, tedy k výročí vzniku desky. Ovšem tomu ještě předchází jednání s Policií ČR o jejím umístění. Ve slévárně necháme vyrobit její kopii a originál uložíme do Muzea Podkrkonoší, kde ho zrestaurujeme k výstavním účelům,“ řekl starosta Trutnova Ivan Adamec.

Ředitel trutnovské policie Pavel Škandera považuje za dobrý nápad umístit pamětní desku legionářům z první světové války do areálu Policie ČR. „Myšlenka vrátit ji na původní místo se mi zamlouvá, je to velice zajímavé. Pamětní deska má historickou hodnotu, bylo by proto dobré pro ni najít vhodné místo. Společně s městem budeme řešit umístění a instalaci do prostor objektů Policie ČR,“ reagoval Pavel Škandera.

Desku odlila slévárna v Poříčí

Autorem díla byl významný sklářský výtvarník a pedagog Božetěch Medek, který v Trutnově vykonával u 3. roty hraničářského praporu č. 2 službu jako četař aspirant. Deska váží 186 kg a tehdy ji odlila slévárna M. Roubíčka v Poříčí u Trutnova. Město opustila v říjnu 1938 spolu s 22. pěším plukem, který byl v Trutnově dočasně ubytovaný, a vzal ji s sebou do Jičína. Tam nějaký čas zůstala.

„Pravděpodobně na přelomu let 1938/39 byla deska převezena do Jaroměře a věnována k uložení do muzea. Předpokládalo se, že tam snadněji ve skrytu přečká německou okupaci v březnu 1939 a nebude použita k odlití zbraní či strojů. Je zvláštní shodou náhod, že po druhé světové válce se na desku úplně zapomnělo a 11. května 1947 byl odhalen v kasárnách nový pomník ze žuly, který zanikl krátce po komunistickém převratu 1948,“ pohlédl do historie místostarosta Trutnova Tomáš Eichler.