„Ve všech nemocnicích máme pravidelných dárců nedostatek. Poskytnout svou krev někomu, kdo ji nutně potřebuje, je jednou z účinných možností, jak pomáhat. Budeme dobrovolníky i nadále hledat,“ upozornil ředitel nemocnice Miroslav Procházka.

Loňský rok byl pro trutnovský dárcovský úsek úspěšný. „Provedli jsme 2 538 odběrů plné krve, což je o 122 více oproti roku 2017,“ vypočítala vrchní laborantka Zdeňka Müllerová. Na oddělení zároveň zaznamenali 9 460 odběrů plazmy, což je o 550 více než v roce předchozím.

Ukázalo se, že Náborové kampaně mají smysl. Mezi úspěšné patří tradiční spolupráce s firmami Siemens a TE Connectivity, díky nimž přibylo 25 nových dárců. Pomohla i iniciativa nadace 450 ml naděje. při níž se registrovalo 69 nových dárců. Před Vánocemi chtěl personál dárce krve potěšit, a tak se pro odběry svátečně vyladil.