Jak samotné školení probíhá, o tom informoval lékař Rudolf Beňo z Odboru biologické ochrany Těchonín.

„Většinou školíme personál, který nemá s ochrannými pomůckami žádné zkušenosti nebo velice povrchní. V Chebu jsme školili přímo osazenstvo covidové jednotky, která se specializuje na nemocné s koronavirovou nákazou," říká Beňo.

Učíte je, jak si navlékat a svlékat kombinézy, roušky, štíty, rukavice?
Ano, je to o oblékání, ale především o tom se správně svléknout, aby si člověk kontaminovanými rukavicemi nesáhl například do obličeje. Postup svlékání je náročnější.

V čem zdravotníci nejčastěji chybují?
Každá nemocnice má různé ochranné pomůcky jaké byly dostupné na trhu. Školíme je proto v používání těch, které mají k dispozici, takže je to individuální.

Navštívili jste řadu nemocnic, jaké je zásobení ochrannými pomůckami?
Ještě před měsícem byla situace tristní, vypadalo to, že zdravotníci nebudou mít k dispozici téměř nic. I nyní je všude stálý nedostatek. Některé jednorázové pomůcky se pak používají opakovaně, což v tomto stavu není zrovna ideální. Například respirátory, které mají být na jedno použití, se opakovaně sundávají a nasazují.

Lidé si už mohou respirátory zakoupit na internetu nebo v lékárnách, jak s nimi mají zacházet, pokud je nechtějí vzít třeba jen na jeden nákup a pak vyhodit?
Respirátor je rozhodně lepší než ústenka, pokud se správně nasadí. Měly by to být ale respirátory bez výdechového ventilu, protože jím uniká aerosol a ostatní se od takového člověka mohou nakazit. Jedná se o technické respirátory a bohužel s jejich používáním mohou lidé šířit nákazu mezi ostatní. Ideální je respirátor bez výdechového ventilu. Na druhou stranu je to otázka ceny na trhu, to je ale jiná kapitola.

Mohu takový respirátor ošetřit dezinfekcí, abych ho mohla využít vícekrát? U ústenek z nanovlákna doporučují někteří výrobci přetřít vlhkým hadříkem, sterilizovat propařením žehličkou?
Respirátor může být z textilie, nanovlákna a dezinfekcí ho nelze zcela dekontaminovat. Takže nedotýkat se vnější části, nasazovat pomocí šňůrek a protože jich je nedostatek, tak použít opakovaně.

Pokud budeme apelovat na veřejnost. Co je v této chvíli z hlediska vás, zkušených školitelů, nejdůležitější?
Obecné věci. Používat ochranu dýchacích cest, zastávat obecné zásady hygieny jako mytí rukou, doporučuji vyhýbat se velkým kolektivům. Myslet na to a obětovat své pohodlí. Zdržovat se raději doma nebo ve volné přírodě. Cesta šíření je pomocí kapének, takže výhodou je, když jsou lidé dál od sebe. Neshlukují se. Myslete na to.

Vraťme se ke zdravotníkům, s čím oni mají největší problémy?
Jak už jsme zmínili, s nedostatkem ochranných pomůcek, i když situace se zlepšuje. Je potřeba pomůckám věřit a používat je racionálně. Nepropadat panice. Covid 19 není nebezpečný jako například ebola, ale zároveň si neříkat, že jde o obyčejnou chřipku. Samozřejmě jsou pak problémy při svlékání pomůcek, kde je spousta návodů, které bohužel nejsou ideální a vystavují zdravotníky riziku. Proti těmto mýtům se snažíme bojovat a proto z Těchonína objíždíme zdravotnická zařízení a učíme kolegy používat pomůcky tak, jak si sami myslíme, že je nejlepší. I s tím málem se snažíme udělat co nejvíce muziky.

Kde jste zaznamenali největší rizika?
Právě při svlékání a odkládání použitých pomůcek. Nutné je vyřešit chod karantenních a covidových oddělení, aby se nekřížily cesty personálu, který vstupuje versus místa, kde se kolegové svlékají. Je nutné ze všech oddělení pečlivě oddělit a likvidovat infekční odpad. Bohužel, ne vždycky se daří tyto věci zajistit tak, aby poskytovaly co největší ochranu zdravotníkům a zároveň aby byla zachována funkčnost oddělení. Je to také o počtu personálu. Při používání zdravotnických pomůcek by se měl personál častěji střídat, nemůže v nich pracovat dvanáctihodinovou směnu. Měl by se ideálně měnit v dvouhodinovém intervalu. Spousta zdravotníků čerpá ošetřování nebo je i v karanténě, a tak je zbylé osazenstvo vystaveno extrémním situacím. Sestřičky v Chebu byly v pomůckách celé dopoledne, to je na hranici sebeobětování. Byl jsem překvapený, jak jsou schopny v nich pracovat extrémně dlouho. Zdravotníci pracují nad rámec svých povinností a já je za to obdivuji.

Mezi veřejností se objevují i ochranné štíty, vidíme je také u moderátorů v televizi. Mají se kombinovat s rouškami nebo je lze použít samostatně?
Je nutné je kombinovat s ochranou dýchacích cest, tedy respirátorem nebo ústenkou.

Lidé se stále ptají, proč není v provozu specializovaná základna v Těchoníně?
To je ožehavé téma. Je potřeba si uvědomit, že těchonínský areál není nijak veliký, i když poskytuje ochranu nejvyššího rozsahu. Navíc zásadní věcí je, že při aktivování Těchonína by všichni zdravotníci, kteří stážují v nemocnicích, školí, pohybují se v terénu, musí v Těchoníně zajišťovat péči pacientům, což by znamenalo stáhnout sto zdravotníků z civilního sektoru, kde vypomáhají. Je mnohem výhodnější nechat Těchonín v záloze a naše zkušenosti předávat civilnímu sektoru. Proškolíme stovky zdravotníků, kteří se mohou starat o tisícovky pacientů, což je určitě výhodnější. O aktivaci nemocnice pak rozhoduje hlavní hygienik ČR a my plníme pouze rozkazy.