Dům dětí a mládeže v Týništi nad Orlicí pořádal v sobotu 16. února Dětský maškarní karneval. Ve spolupráci s SK Týniště nad Orlicí se konal, stejně jako vloni, v tělocvičně U Dubu a opět se skvěle podařil.
O hudbu se celé odpoledne, postaral DJ Pavel Louthan, moderovala červená Karkulka a s dětmi tančili a soutěžili v pohádkových kostýmech naši vedoucí a pomocníci.
Vyhlášení nejkrásnější masky bylo jako vždy nad síly poroty, a tak si nakonec malou odměnu odnášeli všichni. Děkujeme našim sponzorům, kteří přispěli na odměny pro děti, všem pomocníkům a dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu při úklidu před i po karnevale.
O zpestření se postaraly naše taneční kroužky SWAG, Cigicigicag, Rosegirls II. a III. a také úplně nejmenší tanečníci z Rosegirls 0.

Eva Jenčíková,
Dům dětí a mládeže Týniště n. O.

Plánované akce 
a dílny

Středa 27. 2.
VEČERNÍ KERAMIKA pro dospělé ⋌17 – 19 hod.
Podvečerní dílna pro zamazané ruce, s sebou pracovní oděv, cena 90,- Kč na materiál a energii.

Úterý 5. 3.
ÚTERNÍ PEDIGOVÉ TVOŘENÍČKO ⋌od 17.30 hod.
Dílna pro předem přihlášené, začátečníky i pokročilé, vhodná i pro děti s rodiči, kapacita dílny je 10 lidí. Cena 40,- + spotřebovaný materiál.

11. – 15. 3.
JARNÍ PRÁZDNINY – ENŠPÍGLOV
Týden s knížkou o Enšpíglovi, upravenou do her, soutěží a radovánek. Možnost přihlášení i na jednotlivé dny. Přihlášky a informace ve Sluníčku.

Úterý 19. 3.
TVOŘENÍČKO – UBROUSKOVÁ TECHNIKA
Obrázky s rámečky nebo bez, květináče, náramky ze špachtlí, špachtličkové obrázky, podložky pod hrníček a další možnosti. Dílna je určena mládeži, dospělým nebo dětem s doprovodem. Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40Kč + spotřebovaný materiál.

Pátek 22. 3.
SLUNÍČKOVÝ BÁL pro dospělé
Večer plný tance, legrace a dobré pohody v malém sále Kulturního domu v Týništi. Místenkové vstupenky v prodeji ve Sluníčku.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Přihlášky a podrobné informace v DDM.
Čtvrtek 28. 3.
VÝLET DO RYCHNOVSKÉHO BAZÉNU a VELIKO(NOČNÍ) HOLČIČNY
Večer, noc a den plný velikonočního tvoření, pečení, vaření a batikování.
Pátek 29. 3.
VELIKONOČNÍ SLUNÍČKOHRÁTKY
Tradiční zdobení vajíček rostlinami, voskem a slámou, pletení pomlázek, velikonoční dekorace a drobné hry a soutěže.
Sobota 30. 3.
JARNĚ-VELIKONOČNÍ PLETKY
(Přihlaste se předem!)
Akce je určena pro dospělé a mládež, děti pouze v doprovodu dospělého!
Cena je u všech dílen 80 Kč + spotřebovaný materiál
od 9.30 hod. ⋌VELIKONOČNÍ PEDIG.
od 15 hod. TEA BAG FOLDING A
⋌QUILLING
od 15 hod. ⋌FIMO