Pane primáři, přebíral jste primariát po úspěšném předchůdci Dionýzu Zakálovi. S jakými pocity?
Nastupovat na jakékoli vedoucí místo po někom, kdo nastavil pomyslnou laťku ve svém oboru hodně vysoko, je velice nesnadné. Navíc v oboru gynekologie a porodnictví, kde se dobré jméno buduje léta a jakýkoli neúspěch může tuto snahu den ze dne úplně zničit.
Pozice primáře je dnes více než z poloviny manažerská – to znamená řídící, plánující, organizující, kontrolující, vykazující, hodnotící… Vedle toho by měl odborně vést kolektiv lékařů – předávat jim svoje zkušenosti a zvládat řešit ty nejsložitější problémy, které se na oddělení vyskytnou. Skloubit toto vše je někdy nad lidské úsilí.
Veškerá naše činnost musí být podrobně zdokumentována, aby nedocházelo k nejednoznačnému výkladu při řešení eventuálních stížností. Poněvadž stížností všeobecně přibývá a gynekologie s porodnictvím je z tohoto hlediska nejrizikovější obor. To je hlavní důvod, proč je těžké udržet lékaře našeho oboru pracovat v nemocnici. Zdá se mi, že starší a zkušenější vymírají a mladší se snaží dostat co nejdříve do ambulance. Naštěstí ne všichni!

Jaké máte plány a vize?
Budu se snažit s celým kolektivem nějakým způsobem udržet rovnováhu mezi vstřícným přístupem k pacientkám a vysokou profesionalitou poskytované péče. Udržet ve svém oboru krok s nejnovějšími postupy nelze bez soustavného vzdělávání. A to znamená nejen studium naší i zahraniční literatury a prohlížení internetových stránek světových gynekologicko-porodnických společností, ale i účast na víkendových seminářích. Důležité je i zpracovávání a sledování statistických dat z vlastní činnosti a porovnávání s ostatními, abychom věděli, zda to děláme správně. A teď si představte, že tohle vše děláme ve svém volném čase, protože nás to vlastně baví… Tolik o odbornosti – a ten proklamovaný vstřícný přístup? Pod tímto pojmem si pacienti nepředstavují jen pohodu a úsměvy personálu, ale hlavně co nejrychlejší vyřešení svých problémů. Bohužel, čekací doby se spíše čím dál více prodlužují a asi prodlužovat budou. Systém našeho zdravotnictví si bere za vzor západní model, a kdo zažil na vlastní kůži zdravotnický systém ve Velké Británii, mohl by povídat…

Stoupají nároky dnešních rodiček? V jakých oblastech především?
Nároky rodiček jsou v zásadě pořád stejné – přicházejí do porodnice, aby bez komplikací porodily zdravé dítě a pak zase v pořádku odešly domů. V poslední době si čím dál víc žen myslí, že medicína je všemocná a lékaři musí dokázat vyřešit jakýkoli problém. Nechápou, že my vlastně tak trochu bojujeme s přírodou a snažíme se čelit jejím nástrahám. Žena, která by před lety neotěhotněla, může dnes využít služeb reprodukční medicíny. Ale během těhotenství se pak mohou projevit různé skryté problémy, před kterými ji vlastně chtěla příroda uchránit. Pokud se lékařům nepodaří včas odhalit tyto skryté a někdy plíživě počínající obtíže, může to skončit s trvalými následky pro rodičku a nepředvídatelnými následky pro dítě.
A tu je opět prostor pro stížnosti a žaloby doprovázené často ostudnými články v novinách. Nemluví se o tom, že porodníkovi se nepodařilo zachránit dítě trpící při porodu nedostatkem kyslíku, ale často o tom, že porodník způsobil smrt novorozence.

Máte komfortně vybavené porodní sály. Některé rodičky se ale vydávají alternativními cestami, máte jim co nabídnout?
Neříkám, že máme porodní sály nedostatečně vybavené, máme tam vše, co je nezbytně nutné, ale slovo „komfortně" bych použil snad před dvanácti lety, kdy byly uvedeny do provozu. Od té doby už něco zažily a po uzavření porodnic v Moravské Třebové, Vysokém Mýtě a v Litomyšli už bohužel stíhají každodenní nápor jen s velkým úsilím veškerého personálu.
To, co se dříve považovalo za alternativu a ojedinělé požadavky – třeba přítomnost další osoby, intimní prostředí, šero, hydroterapie, aromaterapie, muzikoterapie – to už je považováno za standard, ale i dnes mají některé rodičky přání vymykající se standardu…

Například?
Některé si nepřejí během porodu monitorovat plod – nepotřebují vědět, jak plod zvládá porodní děj, některé dokonce odmítají i vyšetření k zjištění, zda vše postupuje dobře, s ujištěním, že kdyby to nebylo v pořádku, poznají to samy. No a některé nechtějí vůbec oddělit novorozence od placenty. Tyto rodičky přicházejí s představou, že použijí náš porodní sál k tomu, aby přivedly na svět svého potomka, a nedají si do toho nikým mluvit. Někdy je lékař postaven před těžkou volbu mezi zákonem, který mu ukládá postupovat „podle pravidel vědy a uznaných medicínských postupů", a přáním rodičky.

Když jsme u těch alternativ, jaký je váš názor na domácí porody?
Ohledně domácích porodů je už delší dobu dost „dusno". Probíhá současně několik soudních procesů na základě žalob na různých úrovních. Česká gynekologicko-porodnická společnost se k domácím porodům staví negativně a zákon dokonce zakazuje zdravotníkům poskytovat odbornou pomoc při porodech v domácnosti. Já bych samozřejmě nikomu neradil rodit doma, ani bych nepřistoupil na asistenci při domácím porodu. Riziko hrozících komplikací nejde nikdy snížit na nulu a během porodu se situace může změnit během několika minut v dramatický stav, kdy jde o život. Proto naštěstí většina žen volí porod v porodnici, kde dokážeme na komplikace reagovat právě v řádu minut.
Kriminalizování porodů v domácnosti, jak se tomu v mnoha případech děje, mi připadá nevhodné. Rodička nemůže být nijak stíhána za to, že v porodnici odmítne lékařský zásah na záchranu svého ještě nenarozeného dítěte, a porodník pak bývá žalován buď proto, že ji nedokázal přesvědčit o nezbytnosti zákroku, nebo že nerespektoval její přání a způsobil jí tak psychickou újmu, za což může být požadována vysoká finanční suma.

Prioritou vašeho oddělení je zajištění maximální péče o novorozence i matku. Na jaké úrovni je vybavení vaší porodnice?
Z tohoto hlediska je naše oddělení – řekl bych – na vysoké úrovni. Mohl bych se chlubit moderními přístroji, ale to není to, co mám na mysli. Vím z vlastní zkušenosti, že dokonalé přístroje už v dnešní době nikoho neohromí – vše je považováno za běžný standard. Důležitý je personál, který tyto přístroje dokáže náležitě využívat. V současné době je totiž snadnější získat drahý přístroj než kvalifikovaného odborníka, který na něm bude pracovat. Možná je to tím, že peníze na mzdy se hledají hůře než peníze na investice – leží prý totiž na úplně jiné hromádce…

Zdravotnictví se obecně potýká s nedostatkem personálu. Jak je na tom ústecká porodnice. Máte stálý tým?
Co se týká personálního obsazení našeho oddělení, je na relativně dobré úrovni. Pracuje zde sedm lékařů se specializační atestací, to znamená samostatně pracující lékaři s rozhodovací zodpovědností, dalším třem lékařům chybí k této atestaci už jen krůček a pak máme na oddělení další čtyři lékařky, které se na atestaci teprve připravují a zatím musí pracovat pod dohledem zkušenějšího kolegy. Přesto, že takto vypadá personální stav našeho oddělení dobře, musím trvat na slůvku relativně. Noční a víkendovou službu se nám daří zajistit jen tak, že měsíčně strávíme na pracovišti kolem jednoho sta přesčasových hodin.

Porodnici lze podpořit ve sbírce Společně za úsměv
Jedním ze dvou projektů, na které aktuálně sbírá finance Nadační fond S námi je tu lépe!, je fetální monitor STAN pro porodnici.
Pořízení přístroje lze do konce června podpořit prostřednictvím sbírky Konzumu Společně za úsměv. K nákupu v prodejnách Konzumu stačí přiložit dárcovský kupon v hodnotě 30 korun.  

Nadační fond S námi je tu lépe! Aktuálně sbírá finance na fetální monitor STAN. V čem konkrétně by zvýšil kvalitu péče?
Neustále pokračuje hledání dalších metod monitorování plodu v průběhu porodu, které by doplnily zatím suverénní kardiotokografii (sledování děložních kontrakcí a srdeční frekvence plodu). Po zavedení pulzní oxymetrie (sledování hladiny kyslíku v krvi plodu) na sebe upoutala pozornost analýza ST-úseku EKG plodu. Základem metody jsou právě změny na EKG plodu, které ukazují na nedostatek kyslíku v srdečním svalu. Vzhledem k tomu, že srdeční sval je na nedostatek kyslíku stejně citlivý jako mozek, dostáváme tak nepřímo informace o zásobení mozku kyslíkem. Ke snímání EKG plodu se využívá takzvané skalpové elektrody, která se připevní pomocí tenké kovové spirály na kůži hlavičky plodu. V případě polohy plodu zadečkem lze elektrodu připevnit na kůži hýždě. Od skalpové elektrody vedou do přístroje pouze dva tenké drátky, které rodičku nijak neomezují. Přístroj pak několikrát za minutu průběžně vyhodnocuje EKG křivku a své hodnocení zapisuje do grafu, který kontroluje porodník.
Tato metoda je v některých zemích s úspěchem používána již více než deset let. V České republice je ST analyzátor dostupný jen na větších, převážně klinických pracovištích. V naší oblasti je jediný takový přístroj v Pardubické krajské nemocnici.
Pokud se nám podaří vybrat do fondu S námi je tu lépe! potřebný obnos, bude to znamenat výrazné zlepšení péče o rodičky v průběhu porodu a dle zkušeností z jiných oddělení ubude císařských řezů, které se nyní dělají pro nehodnotitelný kardiotokografický záznam ať už z důvodu nepravidelného srdečního rytmu plodu, špatných podmínek (obezita) či nespolupráce rodičky. Budeme-li vidět, že zásobení srdce kyslíkem je v pořádku, uklidníme rodičku a můžeme pokračovat ve vedení porodu přirozenou cestou.