Autorkami 11 z přihlášených projektů jsou ženy, za většinou, konkrétně desítkou, projektů stojí lidé ve věku 25 až 34 let. Soutěž hledá nejen neotřelé nápady, ale zároveň potenciál na úspěšnou realizaci podnikatelského záměru. V průběhu regionálního kola v Pardubicích zaujala porotu nejvíce rybářská aplikace s názvem Rybářský portál od Josefa Drobílka. Druhé místo obsadil Matěj Machač se Sítí mobilních kaváren Doppie Coffee a třetí místo patří Janě Novotné s projektem Výroba a prodej zmrzliny, čokoládových pralinek a cukrářských výrobků.

Královéhradecký kraj letos zastupovalo 13 projektů. „Zaznamenali jsme v mnoha projektech návrat k řemeslné výrobě, kterou ale podnikatelé nově propojují s moderními technologiemi," řekla Markéta Madmar, předsedkyně poroty z T-Mobile. Porotu zaujal nejvíce originální designový nábytek s názvem Parametr studio od Jiřího Šmejkala. Na druhém místě skončila Petra Stránská s řepným přírodním sladidlem sirob z Minicukrovaru Mžany. Třetí místo nebylo v Královéhradeckém kraji uděleno.

Regionální vítězové postoupili do celostátního kola, kde už je ve hře Cena poroty ve výši 600 tisíc korun. Do on-line hlasování veřejnosti byli zařazeni všichni tři regionální vítězové, a to z 1., 2. i 3. místa. Dát jim svůj hlas můžete do 4. června.