Pardubice, květen 1945. Na tehdejším náměstí před hotelem Viktoria je plno lidí. V jeho čele proti divadlu stojí mohutný pomník s orlicí se svastikou. Nebude tu stát dlouho. Připomínka nenáviděné okupace a protektorátu půjde za chvíli k zemi.

Měnily se názvy

Zmíněný prostor dnes nese jméno náměstí Republiky. Dlážděnou silnici s velkorysým prostorem pro pěší nahradily čtyři asfaltové pruhy. Hotel Grand a tehdejší mlynářská škola však na tom stejném místě stojí dodnes. Třída Viktoria vzápětí změnila  jméno na třída Maršála Stalina a jako třída Míru se objevuje teprve v roce 1962.

Druhá světová válka pro Pardubice znamenala ale i některé drastičtější změny, než jen přejmenování ulic.

Zmizelo nádraží

Spojenecké nálety, které mířily především na Fantovu  rafinerii, nynější Paramo, paradoxně z mapy města vymazaly jinou fabriku – cukrovar. Na jeho místě nyní stojí hlavní nádraží. To staré, na dnešní Hlaváčově třídě, dostalo také svůj díl. Přišlo o zastřešení nástupiště, jakým se dodnes honosí pražské hlavní nádraží.