Z novopacké dílny Střední školy gastronomie a služeb v těchto dnech „odlétá“ na náš stůl více než 1500 sněhových kuřátek, od pekařů putuje k zákazníkům téměř pět set biskupských a tvarohových beránků a tři stovky mazanců.