Aktivisté tak znovu bijí na poplach: „Metoda hydraulického štěpení, která se používá pro získávání zemního plynu z břidlic, je velice nešetrná a riziková. Dochází při ní k seizmickým otřesům, kontaminaci spodních vod a úniku plynů na povrch. Studie prokázaly, že po patnácti letech až 60 procent vrtů netěsní. Je jasné, že postupem času nebude těsnit žádný," varoval Jiří Malík z koalice Stop HF, která bojuje proti úplnému zákazu těžby metodou hydraulického štěpení.

Oficiálně se sice o břidlicovém plynu nemluví, ale podle Jiřího Malíka je to pouze reakce na odpor, s nímž se zatím snahy těžařů setkaly v jiných částech kraje.

„Pro průzkum na Trutnovsku a Broumovsku bylo zahájeno nové řízení, pro které již těžařská firma zúžila zájmové území. Z něj po předchozích zkušenostech vyjmula nejvíce chráněné oblasti. Na aktivity kolem břidlicového plynu ale bylo mezitím vyhlášeno moratorium, takže může jít o zastírací manévr," poznamenal aktivista.

Poodhalit skutečné záměry investora není lehké ani podle odborníka. „Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se na Královéhradecku a Pardubicku nalézala rentabilní ložiska břidlicového plynu. Hlubší vrstvy hornin ale nebyly dosud patřičně prozkoumány, takže se to nedá ani vyloučit. Pokud jde o ropu, její těžba by byla reálnější spíše na východ od Lanškrouna," zhodnotil Stanislav Čech z České geologické služby.


Výskyt ropy ve zmíněné oblasti mapovaly výzkumy prováděné v 70. a 80. letech. K dohlednému zahájení těžby břidlicového plynu v České republice je ale Stanislav Čech, který je oblastním geologem pro východní část české křídové pánve, skeptický. „Dokumenty, které jsem měl možnost vidět, neřešily dostatečně ochranu podzemních vod. Za takových okolností by těžbu nebylo možné povolit," uzavřel geolog.

Právě ohrožení vod se obávají odpůrci těžby nejvíce, a to i v případě pouhého průzkumu. Lhostejno pak, zda při hledání ropy nebo břidlice.

„Průzkum vyvolá otřesy, které mohou změnit toky spodních vod. Záležitosti kolem ropy jsou zase vždy  v rozporu s vodohospodářskými zájmy. Pokud se navíc těžaři v zájmovém území uchytí, snáze mohou činnost překlopit do jiné těžby. Prostě řeknou, že našli něco jiného, než hledali," upozorňuje Jiří Malík, spoluzakladatel koalice, která se vloni utvořila na náchodské radnici a jejímiž členy jsou i řadoví občané,Rychnovsko nevyjímaje.

Přestože přesnou zpětnou vazbu na svou kampaň oslovující především místní samosprávy nemá, starostové se s ním vesměs ztotožňuji. „Za hledáním ropy je jednoznačně snaha těžit břidlicový plyn. Něco takového nemůžeme dopustit," řekl rezolutně Milan Maček, starosta Borohrádku.

Většina je proti

„V rámci svazku obcí Poorlicko se proti záměru postavili téměř všichni starostové. Zastupitelstvo naší obce věc projednalo a jednomyslně průzkum odmítlo," nezůstal pozadu Jaromír Kratěna, starosta Albrechtic nad Orlicí a předseda svazku obcí Poorlicko.

Z regionu ale zaznívají i vstřícnější hlasy. „Žádné vyjádření jsme nepodávali, protože známe pouze argumenty jedné strany. Nelíbí se mi také apriorní přístup – U nás nic, ať je to u sousedů. To bychom dnes neměli ani uhlí na topení. Pokud by ale mělo dojít k ohrožení spodních vod, rozhodně se postavíme proti," vysvětlil svůj postoj Jaroslav Matička, starosta Týniště nad Orlicí.

Podle rozhodného odpůrce plánovaných průzkumů ale může mít celá záležitost i zcela nečekané aspekty. „Může jít o pokus tunelovat státní rozpočet prostřednictvím arbitráží. Investor doloží své náklady a vyčíslí ztrátu, která mu vznikne po znemožnění těžby," naznačil Jiří Malík.

Dotčené subjekty mohly do konce května podat svá stanoviska na Ministerstvo životního prostředí, které o žádosti těžařů rozhodne.

Zájmové území pro průzkum

Území žádané pro průzkum zasahuje velkou část Královéhradeckého a Pardubického kraje.

V oblasti se nachází například Týniště n.O., Častolovice, Kostelec n. O., Borohrádek, Holice, Sezemice, Choceň, Vysoké Mýto, Litomyšl a jejich široké okolí.

Celkem se jedná o 178 měst a obcí na 1341 km čtverečních.