Ředitelka Lucie Pangrácová odchází na mateřskou dovolenou a zodpovědnost za chod galerie připadla Štěpánu Málkovi, známému hradeckému  akademickému sochaři, pedagogovi i hudebníkovi.

„Plán na následující období je daný. Momentálně spíš řešíme doprovodný program, který by mohl prospět návštěvnosti galerie. Rád bych zkusil například autorská čtení tematicky navázaná na probíhající výstavy. Další  možností jsou videoartové akce a hudební vystoupení, kde je šance přitáhnout zejména mladší generaci. Proto bych chtěl zvolit i alternativnější polohy některých akcí, které by mohly pomoci ji rozšířit. Zejména mladší generace mají občas ostych do galerií vstoupit. Domnívají se, že jde o jakési sterilní svatostánky. Tak tomu ale není a rád bych jim dal příležitost to poznat," dodává Málek.

„Vedle odborných znalostí je tohle jeden z důvodů, proč jsem chtěla aby galerii vedl právě Štěpán Málek. Je známou osobností v hudebním světě, má pedagogické zkušenosti a blízký vztah právě k mladším generacím. A to může být pro galerii přínosné," říká Lucie Pangrácová.

Ta se chce na částečný úvazek příští rok vrátit, s angažováním Málka by ale ráda počítala i v dalším období. „Bylo by dobré, kdyby zůstal například jako kurátor," řekla  Pangrácová.