Celkem bylo sepsáno 70 menších i závažnějších vad a nedodělků. Nejzazší termín pro odstranění je sobota 28. července. Do této doby platí zákazu vstup do parku, prostor ještě není zkolaudovaný.