„Od školy jsme vyjeli autobusem na horní konec Lukavice, kde se k nám přidávali rodiče s malými dětmi i ostatní občané. Všechny děti a zaměstnanci školy byli převlečeni do krásných masopustních masek," říká ředitelka školy Alena Kroužková.


K vidění tak byli čarodějnice, víly, různá zvířátka, policajti, babky, řezník, Červená Karkulka a mnoho dalších. Během cesty po vesnici maškary policajtů zastavovaly projíždějící auta a děti rozdávaly prasátka. Odměnou jim byly různé pamlsky v podobě cukroví a napečených koláčů. „Do kroku nám hrály rozličné hudební i nehudební nástroje. A nezapomněli jsme se také zastavit u obecního úřadu, kde děti zazpívaly a popřály," poznamenala ředitelka.


Průvod pokračoval směrem ke škole se zastávkou u obchodu. Během akce podle úsměvů na tváři panovala výborná nálada a děti i dospělí se dobře bavili. Navíc si všichni užili pravého zimního počasí, jelikož sněhové vločky se jim snášely na hlavy.


„Masopustní průvod Lukavicí se stal školní akcí, která díky své velmi příjemné atmosféře určitě bude pokračovat i v dalších letech. Děkujeme dětem i dospělým za vstřícnost a spolupráci," doplnila závěrem Alena Kroužková.