Druhá zlínská výzva, která pro menší obce požaduje spravedlivější dělení evropských dotací, vyhlásila na včerejšek cedulovou akci.
K té se sice z obcí na Rychnovsku připojila jediná, ale i tady má dokument nezanedbatelnou podporu. Mezi signatáře, kterých je k dnešnímu dni na 1500, patří i starosta Pohoří. V tom proč svůj podpis připojil, má jasno.


„Pro obce naší velikosti je většina evropských dotací prakticky nedosažitelná. Na přípravu velkých projektů totiž nemáme peníze. Právě takové akce jsou ale upřednostňovány, protože jejich menší počet je pro odpovědné úředníky přehlednější," uvedl Zdeněk Krafka s tím, že dotace by měly být přerozdělovány jinou formou než doposud. V případě vyslyšení výzvy ze strany vlády se nárůstu administrativy neobává, protože projekty se většinou stejně zadávají odborným firmám.


„Ze svých zkušeností vím, že obce dokáží přidělené peníze spotřebovat nejefektivněji. Současný systém navíc vzbuzuje závist i mezi jednotlivými obcemi. Podpořil bych i to, aby se podpora na nějaký čas úplně zastavila a za ušetřené prostředky kraj opravil silnice, které jsou v katastrofálním stavu," uzavřel.
Veřejné komunikace pálí i jeho kolegu v Liberku. „Naším problémem je velký katastr. Na něm se nachází velké množství cest, které jsou ve špatném stavu, ale na jejich opravy se většinou dotace nepřidělují," řekl Jiří Ungrád, který věří, že pokud výzvu podpoří dostatečný počet obcí, vláda ji nebude moci ignorovat.


I podle starostky Borovnice je nejpalčivějším problémem venkova chybějící infrastruktura. „Na to, abychom na vesnicích udrželi stávající životní úroveň, nemáme peníze. Nové rozpočtové určení daní nám sice trochu přilepšilo, ale já myslím, že ty peníze se nám stejně odčerpají někde jinde. Spravedlivější dělení dotací by nám tak mohlo výrazně pomoci," má jasno Soňa Rojková.


Pod petici se podepsal i jeden z jejích sousedů. „Obec ví nejlépe, na co peníze potřebuje. To, že někdo v Praze nevypsal nějaký dotační titul, nás vůbec nemusí zajímat," zlobí se Jiří Plocek, starosta Chlen, který by přivítal co největší míru rozhodování na úrovni místních samospráv.


Na týden by zavřel


S tím souhlasí i starosta Záměle Josef Novotný : „Výzvu jsem podpořil proto, že žádá snadnější přístup k dotacím pro menší obce."


V Přepychách si stěžují především na nepřehlednost současného modelu. „Chceme, aby se v přerozdělování evropských peněz konečně udělal pořádek. V současnosti se žadatelé musejí potýkat s přemírou byrokracie," řekl starosta Josef Petera.


Ani on se ale k včerejší cedulové akci nepřidal. Podobně jako většina jeho kolegů nepovažuje vyvěšení nějakých transparentů za zvlášť důležité a přínosné.
Někteří ze starostů by ale v případě nevyslyšení svých hlasů byli ochotni i k radikálnějším krokům. „Klidně bych se přimlouval za to, aby úřady nespokojených obcí přestaly třeba na týden fungovat. Stejně dnes protestuje skoro každý a řada starostů je po skončení mandátu pranýřována za kde co," dodal Zdeněk Krafka, který hodlá cedule vyvěsit dnes.

Chtějí, aby premiér:

1. respektoval potřeby regionů ČR a zaručil model nárokového čerpání minimálně 65% prostředků alokovaných do Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 za účelem vyvážené a efektivní distribuce prostředků EU do území.

2. zaručil i v ostatních operačních programech a v Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 výrazné zohlednění potřeb venkovských regionů ČR v duchu politiky soudržnosti.

3. zajistil v co největší míře využití metody komunitně vedeného místního rozvoje – tedy Místních akčních skupin – ve všech relevantních operačních programech tak, aby došlo k maximálnímu využití potenciálu daného území.