Václav Drašnar,
starosta Bystrého

Letos bychom chtěli zahájit úpravu hřiště, jehož povrch je hodně nerovný a svažitý. Projekt již máme vypracovaný a nyní jsou všechny podklady na stavebním úřadě. Očekávám, že samotné práce se rozběhnou někdy na podzim. V příštím roce bychom chtěli akci dotáhnout do konce. Jedná se o bývalé sokolské hřiště, na němž jsou dva volejbalové kurty, ale  hojně ho využívají také místní hasiči. Po nezbytných úpravách by pak mohlo sportoviště sloužit i dětem z nové mateřské školky, která se v obci nyní staví. V letních měsících chceme určitě provést prodloužení kanalizace, které se vyžádala výstavba nových rodinných domů na okraji obce.

Čeká nás také řada kulturních akcí. Již tuto sobotu se bude konat dětský den, který připravila kulturní komise obce ve spolupráci s Církví bratrskou. Zhruba na půlku července naplánoval provozovatel obecního koupaliště sraz Velorexů.

Rubriku „Co je nového, pane starosto?" budeme přinášet každý týden v úterním vydání. Pořadí oslovovaných starostů a starostek bude abecední podle názvu obce.