Trutnov, Náchod, Jičín - Masivní investici 73 milionů korun vkládá do vybavení trutnovská nemocnice, která využila dotačních prostředků Evropské unie. Pokryjí 85 procent nákladů. Dohromady 28 položek, do nichž patří moderní přístroje i nová lůžka, použijí v Trutnově na oddělení radiologie, ARO, gynekologie a porodnice, interny, chirurgie, neurologie, rehabilitace, transfuzní i pro centrální operační sály.

Největší investicí je nová magnetická rezonance za 24 milionů korun. Kvůli její instalaci v přízemí budovy gynekologicko-porodnického areálu musí nemocnice provést stavební úpravy, které dokončí na přelomu února a března. Bezprostředně poté bude moderní zařízení, sloužící k detailnímu diagnostickému a zobrazovacímu vyšetření, uvedeno do provozu. Další novinkou bude pořízení skiaskopicko-skiagrafické věže za 6,5 milionu, která slouží k rentgenovému vyšetření. Gynekologicko-porodnické oddělení získá nový ultrazvuk za 2 miliony korun. Rehabilitace bude mít vybavení za 4,5 milionu, včetně robotických pomůcek. Pacienti už pocítili změnu na odděleních chirurgie, interny a ortopedie, kam nemocnice umístila padesát nových lůžek a stolků.

Špitál již také nakoupil infuzní techniku, konkrétně třicet dávkovačů a infuzních pump pro oddělení ARO, chirurgie, interny a neurologie.

Ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka k investicím za 73 milionů korun, na kterých se zhruba 14 miliony podílí špitál, říká: „Do konce roku budeme mít přístroje a zařízení v nemocnici, posledním bodem této investice bude instalace magnetické rezonance na jaře příštího roku. Považuji to za výrazný posun v kvalitě péče, kterou budou mít pacienti v Trutnově k dispozici, a krok na tři až pět let dopředu.“ Další velkou investiční akcí bude výstavba centrálních laboratoří, transfúzního oddělení a nukleární medicíny, jejíž cena se pohybuje i s kompletním vybavením ve výši 240 milionů korun.

Náchod

Zatímco ve zbytku areálu náchodské nemocnice (na snímku) pokračují stavební práce na její modernizaci, již druhým měsícem slouží pacientům nové prostory pro ambulantní rehabilitaci. Přístavba budovy lůžkové rehabilitace přišla na více jak 16 milionů. Nová budova zlepšila přístupnost rehabilitační péče, kraj investoval i do nového vybavení. Za 15 milionů korun tam pořídil například antigravitační trenažér chůze či výkonný terapeutický laser. „Věřím, že nové přístroje přinesou i nové výkony a také výnosy od zdravotních pojišťoven. Jsem moc ráda, že se postupně skládají střípky a že nadzemní podlaží náchodské nemocnice se do dvou let dočká zbývajících pěti pater,“ uvedla Ivana Urešová, předsedkyně představenstva Oblastní nemocnice Náchod.

V současné době v areálu nemocnice stále probíhají stavební práce v rámci první etapy modernizace za 1,3 miliardy korun.

Jičín

Více než 25 milionů investuje kraj do obnovy vrátnice Oblastní nemocnice Jičín. Opravená budova nově poskytne i prostory pro lékárnu. Dodavatel měl zahájit stavbu na podzim, ale protože kraj musel vypsat novou veřejnou soutěž (do prvního kola se nikdo nepřihlásil), realizace se posouvá do příštího roku.