JIŘÍ VÁCLAVÍK
vyšetřovatel rychnovských hasičů
Aktivní účastnicí předváděcích akci bývala v naší rodině babička. Poměrně často nás překvapovala a obdarovávala „levnými" a zaručeně nejkvalitnějšími výrobky. Já tento způsob prodeje nezastávám a nepodporuji. Určitě bude přínosné, když kompetentní orgány získají přehled o pořádání předváděcích akcí, protože bude možné průběh takové akce lépe zkontrolovat. Psychický a zřejmě i fyzický nátlak některých prodejců začínal totiž naší společnosti přerůstat přes hlavu. Jsem rád, že si tento způsob obchodu nenechali lidé líbit a poměrně razantně se ozvali. Pevně doufám, že aktuální nálada ve společnosti a plánovaná opatření pomohou potírat nepřípustná jednání nátlakových prodejců.
Verdikt: SPÍŠE ANO

YVONA BŮŽKOVÁ
ředitelka SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Předváděcí akce vnímám jako velký problém současné společnosti, hraničící s hyenismem nejvyššího kalibru. Myslím, že zákon trhu je bohužel určujícím faktorem a bude-li poptávka, jinými slovy, budou-li se lidé takových akcí účastnit, bude i nabídka. Jak jsme mohli nedávno číst v tisku i na internetu a mnozí i vidět v dokumentu, který tuto problematiku podrobně mapoval, praktiky prodejců hraničí až s psychopatií a závislost některých lidí na těchto akcích je nepopiratelná. Jakákoli ohlašovací povinnost tuto skutečnost dle mého názoru nevyřeší.
Verdikt: SPÍŠE NE

PAVEL ŠTĚPÁN
vedoucí Společenského centra – Kina 70 v Dobrušce
Jak se tak ukazuje, tak by to  nebylo od věci. Některá města již přijala nebo přijmou určitá opatření, aby  tento podomní prodej a různé „předváděčky" dostala pod kontrolu, a nebylo tak možné pod záminkou prodeje či předvedení pochybného zboží okrádat  určité skupiny obyvatel, zejména seniory či dokonce mentálně postižené spoluobčany. Škoda, že se tato opatření dělají až teď, když se ukázalo, zejména projekcí filmového dokumentu Šmejdi, co jsou někteří „podnikatelé" a jejich „zaměstnanci" zač!
VERDIKT: ANO

Porotci se jednohlasně shodují na neuvěřitelné drzosti některých prodejců a předváděcí akce razantně odsuzují. Zároveň však dva z nich příliš nevěří tomu, že by ohlašovací povinnost něco změnila.