„Škody, které v kraji způsobila povodeň, se stále sčítají. Již nyní jdou do stovek milionů korun. Na krajském majetku voda napáchala nejvíce škod na silnicích. Jedná se asi o 66 milionů. Nejvíce postiženou oblastí je Trutnovsko," uvedl Jiří Hošna z tiskového oddělení krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Naopak jediným okresem v rámci kraje, jemuž se velká voda zcela vyhnula, je právě Rychnovsko. Podle Krajského úřadu zde ale nemusejí mít lidé důvod k obavám.

„V současné době se neuvažuje o tom, že by kraj musel zastavit své investiční projekty kvůli financování povodňových škod. Určitě pak ne v takových oblastech, jako je zdravotnictví," naráží Jiří Hošna na jeden z nejzásadnějších krajských projektů na území Rychnovska v tomto roce.

Tím je rekonstrukce oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Zde patří k největším problémům centrální přívod vzduchu pro operační sály.

„Rozhodně se neobávám toho, že by plánované opravy měly být zrušeny nebo odloženy. Jsou součástí schváleného plánu a podle mne není žádný důvod něco rušit," ujistil Miroslav Vávra, ředitel nemocnice.
Pádným důvodem je podle něj i to, že zmiňované rozvody vzduchu jsou v havarijním stavu a bez jejich brzké rekonstrukce by reálně hrozilo uzavření operačních sálů. Na ně se totiž vztahují velice přísné hygienické limity.

Rozhodně však má dojít i na další dílčí úpravy, jakou je například přesun pracoviště sterilizace nebo zateplení některých oddělení. Na tyto akce již kraj vyčlenil více než deset milionů korun.
Ještě více prostředků by mělo plynout do krajských komunikací na Rychnovsku. Dříve přiznanou částku čtyřiceti milionů by již prý také nemělo nic ohrozit, protože práce na obou úsecích určených v letošním roce k rekonstrukci jsou již v plném proudu.

„Zredukovat práce na silnici od Borohrádku by ani nebylo možné. Probíhají totiž v celém úseku," neobává se Josef Bezdíček, starosta Čermné nad Orlicí. Mluvčí kraje mu dává zapravdu:

„Všechny rozjeté projekty by měly být dokončeny podle plánu. Již v úterý kraj požádal o proplacení škod na silnicích Státní fond dopravní infrastruktury," uzavřel Jiří Hošna, ale zároveň dodal, že ještě nelze případné přesuny v rámci krajského rozpočtu vyloučit.