„Od plánovaného restaurování si slibujeme, že se opět objeví nádherné Kavánovo světlo,“ říká ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici Jan Luštinec. Restaurování Kavánova obrazu, jehož podoba je po desetiletích temná a zašlá, je součástí projektu Zvýšení ochrany a zpřístupnění sbírkových fondů Krkonošského muzea - Jilemnice, podpořeného Evropskou unií.

Z historie je vhodné připomenout, že obraz Kotel v Krkonoších namaloval František Kaván v roce 1895 temperou na plátně. Tvorbu díla jako své opony si objednali ochotníci z Křížlic. "Přestože my dnes toto dílo obdivujeme a považujeme je za unikátní, zadavatel prací - křížličtí ochotníci - zřejmě mnoho nadšeni z výsledku nebyli. Motiv, který Kaván vybral - krajina s Kotlem - přesně nevystihoval jejich představu, která zřejmě byla spíše figurální. Kavána snad měli přímo obvinit z jeho touhy pochlubit se krajinářským uměním. Důsledkem tohoto sporu je dodnes krásně čitelný vzkaz malíře v pravém dolním rohu obrazu: Ani pro chloubu, ani pro troubu!, který alespoň takto symbolicky odsoudil tamní ochotníky.

Právě v důsledku tohoto sporu zůstalo mistrovské dílo svinuto a uloženo na půdě křížlické hospody, kde bylo zapomenuto. Znovuobjeveno byla až ve zmíněném roce 1955. Od té doby je součástí výzdoby Krkonošského muzea v Jilemnici," upozornil ředitel Jan Luštinec.