Ostatně cena byla lákavá. Vítězové z každého kraje se mohli těšit na zážitkový pobyt v Krkonoších nebo Beskydech, během něhož se dostanou na severní pól.
Dnes už se žáci mohou těšit na svou odměnu, jelikož v kraji nenašli konkurenci. Soutěže, v níž měly děti sbírat staré baterie, se nakonec zúčastnilo 865 předškolních nebo školních zařízení, z toho z Královéhradeckého kraje 50 škol.


V průběhu dvou měsíců se žákům a studentům královéhradeckých škol podařilo nasbírat více než 3000 kg starých použitých baterií. Výsledky jednotlivých škol byly přepočítány na počty žáků a podle tohoto kritéria se vítězem v kraji stala ZŠ a MŠ Přepychy.
Každý žák vítězné školy v průměru nasbíral asi 17 kg použitých baterií, což je zhruba 607 kusů vybitých „tužkovek". Celkem se podařilo všem školám shromáždit 60 tun baterií.


A jak dobývání severního pólu vypadalo? Během dvou lednových víkendů se na cestu vydaly dvě expedice složené z nejlepších sběračů baterií. Celkový počet malých polárníků se vyšplhal na pětačtyřicet.

Moravská expedice hledala pól v Beskydech, česká potom v Krkonoších. Cesta k samému cíli nebyla vůbec jednoduchá. Předcházel jí tvrdý trénink. Děti se musely naučit ovládat psí spřežení, překonávat díry v ledu pomocí lan, utíkat na sněžnicích před ledním medvědem, zdolávat kopce a kopečky na pytlích, hledat své kamarády zavalené lavinou, ale i poskytnout jim první pomoc a dopravit je do bezpečí.


Ale protože sběrači baterií jsou nesmírně šikovní, vše zvládli bez nejmenších problémů.