Jejím cílem bylo ukázat, že základům programování se může naučit kdokoliv. Borohrádečtí školáci se nejprve seznámili s celou akcí a sledovali dvě krátká poutavá videa o Hour of Code a významu programování, ve kterých hovoří americký prezident Barack Obama, Bill Gates, zaladatel společnosti Microsoft či Mark Zuckerberg, autor sociální sítě Facebook. Žáci pracující ve dvojicích se následně zábavnou formou seznamovali 
s principem programování. Jejich úkolem bylo vyřešit deset hádanek, prostřednictvím kterých se učili sestavovat bloky příkazů a vytvářet tak dílčí části známé hry Flappy Bird. Žáci mohli prvních devět úkolů plnit jak česky, tak anglicky. Poslední krok – finální zpracování vlastní verze hry Flappy Bird – však museli zvládnout pouze v angličtině. Za úspěšné zvládnutí úkolů žáci získali odkaz na vlastní hru a také certifikát. Někteří dokonce pracovali i na dalších aktivitách připravených pro Hodinu programování. Průběh akce v naší škole byl 11. prosince představen školní televizí prostřednictvím telemostu na ČT:D v pořadu Zprávičky.

Michal Přibyl Foto: ZŠ TGM