V tomto roce nás čekají také drobné údržby místního hostince. Budeme v obci zřizovat informační povodňový plán a bezdrátový rozhlas. Součástí protipovodňových opatření jsou také stavební práce pod mostem u školy, kde vznikne odlehčené rameno.

Z kulturních akcí v obci chystáme například hasičskou zábavu, jejíž součástí bude koncert Opočenky. Nechybí tu ale ani sportovní akce a různé zábavy na hřišti za školou. Pro děti také uspořádáme dětský den na hřišti. V tomto roce v obci pořádáme také různé semináře a přednášky o nezaměstnanosti. Lidé se tady dozví o tom, jakým způsobem mohou hledat práci. Na co se mají hlavně zaměřit. Ze strany obyvatel je o to opravdu veliký zájem, předčilo to moje očekávání.

V letošním roce samozřejmě nemůže chybět ani tradiční posvícení, to se koná ale až na sklonku roku, v listopadu.

Rubriku „Co je nového, pane starosto?“ přinášíme pravidelně každý týden v úterním vydání. Pořadí oslovovaných starostů a starostek je abecední podle názvu obce.